media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Oddelenie spoločných úkonov

V Oddelení spoločných úkonov, ktoré je mimo sektora, sa vykonávajú odborné úkony súvisiace so zabezpečovaním verejnosti práce sekretariátu, sledovaním mediálnych obsahov významných pre prácu sekretariátu, komunikáciou s predstaviteľmi médií, úkonmi koordinácie s kabinetom predsedu Pokrajinskej vlády, úkonmi vzájomnej koordinácie práce vnútorných organizačných zložiek sekretariátu, úkonmi koordinácie práce s národnostnými radami národnostných menšín v oblasti uskutočňovania práva na vzdelávanie v jazykoch menšinových národnostných spoločenstiev, úkonmi spracovania záverov a záznamov zo schôdzí pokrajinského tajomníka a kolégia ako odborno-poradného telesa sekretariátu, úkonmi organizovania stretnutí pokrajinského tajomníka, úkonmi prípravy a organizovania návštev pokrajinského tajomníka v lokálnych samosprávach a ustanovizniach na území Autonómnej pokrajiny Vojvodiny, úkonmi medziregionálnej spolupráce z pôsobnosti sekretariátu, vykonávajú sa právne, správno-právne, študijno-analytické, administratívne úkony, ako aj sprievodné pomocno-technické úkony pre potreby pokrajinského tajomníka vo vykonávaní jeho záväzkov ako člena Pokrajinskej vlády a pokrajinského tajomníka.

Informácie o práci Oddelenia pre spoločné úkony poskytnú:
Vesna Rašetić, náčelníčka oddelenia (kancelária I/60a, telefónne číslo 021/487-4396) a
Tamara Kolar, styky s verejnosťou a úkony medziregionálnej spolupráce (kancelária I/60a, telefónne číslo 021/487-4593).

22.09.2022