media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Odeljenje za zajedničke poslove

U Odeljenju za zajedničke poslove, koje se nalazi van sektora, obavljaju se stručni poslovi koji su u vezi sa obezbeđivanjem javnosti rada sekretarijata, praćenjem medijskih sadržaja značajnih za rad sekretarijata, komunikacijom s predstavnicima medija, poslovima koordinacije s kabinetom predsednika Pokrajinske vlade, poslovima međusobne koordinacije rada unutrašnjih organizacionih jedinica sekretarijata, poslovima koordinacije rada s nacionalnim savetima nacionalnih manjina u oblasti ostvarivanja prava na obrazovanje na jezicima manjinskih nacionalnih zajednica, poslovima obrade zaključaka i beležaka sa sastanaka pokrajinskog sekretara i kolegijuma kao stručno-savetodavnog tela sekretarijata, poslovima organizovanja sastanaka pokrajinskog sekretara, poslovima pripreme i organizovanja poseta pokrajinskog sekretara lokalnim samoupravama i ustanovama na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, poslovima u pogledu međuregionalne saradnje iz delokruga sekretarijata, obavljaju se pravni, upravno-pravni, studijsko-analitički, administrativni poslovi, kao i prateći pomoćno-tehnički poslovi za potrebe pokrajinskog sekretara u izvršavanju njegovih obaveza kao člana Pokrajinske vlade i pokrajinskog sekretara.

Za informacije o radu Odeljenja za zajedničke poslove možete se obratiti:
Vesni Rašetić, načelnici odeljenja (kancelarija I/60a, telefon 021/487-4396) i
Tamari Kolar, odnosi s javnošću i poslovi međuregionalne saradnje (kancelarija I/60a, telefon 021/487-4593).

22.09.2022