media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

За чистије и зеленије школе у Војводини

С циљем подизања свести и личне одговорности за бригу о животној средини, као и ради подстицања активности које ће допринети неговању и очувању чистијег и зеленијег амбијента у васпитно-образовним институцијама и локалним заједницама на територији Аутономне покрајине Војводине, школске 2009/2010. године покренут је програм „За чистије и зеленије школе у Војводини” као заједнички пројекат Покрајинског секретаријата за заштиту животне средине и одрживи развој и Покрајинског секретаријата за образовање.
У вези с реализацијом програма „За чистије и зеленије школе у Војводини” потписан је Протокол о сарадњи између Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Покрајинског секретаријата за образовање и Покрета горана Војводине.
Ради развијања и унапређивања рада у области заштите животне средине у васпитно-образовним установама на територији АП Војводине, а у сарадњи с RECAN – Фондом за повраћај и рециклажу лименки, ЈП „Војводина шуме” и Покретом горана Нови Сад, расписан је први јавни позив за 2009/2010. школску годину, како би се допринело развоју одговорности деце, младих и одраслих да прихвате и сносе одговорност за коришћење природних и културних потенцијала средине у којој живе, као и развоју оних знања и компетенција које ће их научити да воде бригу о животној средини и њиховом потенцијалу.
У реализацији програма придружили су се и ЈП „Војводина шуме”, ЈП „Војводина воде”, ЈКП „Национални парк Фрушка гора”. Школске 2013/2014. године, у реализацију програма био је укључен и Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине.

Сваке године програм финансирају Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине и Покрајински секретаријат за образовање, управу, прописе и националне мањине ‒ националне заједнице.
Други донатори, у складу са својим могућностима учествују у обезбеђивању награда. Награде које се сваке године додељују, зависе од могућности и самих донатора, до сада су установе добијале: једнодневне излете за ученике, рачунар, дигиталне фото апарате, поклон бон за куповину потрошног наставног материјала, мп4 плејере, комплете бојанки и прикладних књига/монографија из ове области, штедљиве сијалице, плочасти соларни колектор са пратећом опремом, IR-PEN интерактивне табле са обуком за наставнике за њено коришћење, а наставници-координатори из награђених школа су имали прилику да буду на тродневном семинару, који је организовао Покрет горана Војводине у Сремским Карловцима у Еколошком центру „Радуловачки“, захвалнице и дипломе.
Од 362 установе које су учествовале у програму, од почетка његове реализације, њих 17 су биле активне по пет година и добиле посебну плакату/налепницу као признање за континуирани рад у овој области

Од установа које се укључују у програм тражи се да своје активности у погледу реализације развијања еколошке свести и заштите животне средине, прошире сарадњом с локалним срединама.
Предшколске установе, основне и средње школе које су укључене у програм, имају могућност да низом различитих активности (као нпр. едукативне и креативне радионице, уређење учионица и озелењавање школског и ваншколског простора, разврставање отпада – пластика, лименке и папир, уређење еко-кутка, зидних еколошких новина, обележавање значајних еколошких датума и др.) допринесу развијању активних метода учења/наставе, развијању способности за тимски рад, такмичарски дух, али и развијању комуникативности, поштујући интерактивну и кооперативну компоненту у раду.
362 установе укључене у програм указују на то да је програм постао познат и прихваћен. Од свих установа које су успешно реализовале планиране активности и то потврдиле својим извештајима, у протеклих шест година додељено је укупно 192 награде, како за установе тако и за појединце.
Више хиљада ученика и наставног особља, заједно с њиховим родитељима и становништом у локалној средини, било је укључено у реализацију Програма.
Иако је програм намењен васпитно-образовним установама и остварује се углавном у њима, свим овим активностима циљ је јачање свести и дугорочно побољшање односа целокупног становништва према животној средини, стварање чистијег и зеленијег амбијента од најмлађег узраста.

Брошура Преузми

Учесници и награђени у пројекту

11.04.2017