media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Пројекат ,,Фондови Европске уније: Од идеје до реализације”

Реализација серије обука запослених у образовно-васпитним установама у АП Војводини под називом „Фондови Европске уније: од идеје до реализације”, који заједнички организују Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице и Фонд „Европски послови” АП Војводине, усмерен је на запослене у образовно-васпитним установама на територији АП Војводине.
Циљ обуке јесте да се учесници информишу о актуелним програмима и отвореним позивима, да се оспособе за управљање фондовима Европске уније, као и да науче самостално да формулишу предлоге пројеката и стратешки их позиционирају у оквире дефинисаних приоритета и мера, као и финансијских ограничења. Током обука полазници развијају вештине и ставове који су неопходни за преузимање активне улоге у развоју и имплементацији пројеката на локалном и регионалном нивоу.
Планом реализације предвиђено је да током школске 2014/2015. године, овим пројектом буде обухваћено преко 270 полазника из 106 пријављених образовно-васпитних институција путем једанаест обука организованих у девет општина/градова у АП Војводини.
Током првог полугодишта школске 2014/2015. године реализовано је пет (5) тродневних обука у следећим општинама/градовима: Кањижа (од 15. до 17. октобра 2014.); Сремска Митровица (од 29. до 31. октобра 2014.); Кикинда (од 12. до 14. новембра 2014.); Вршац (од 12. до 14. новембра 2014.) и Суботица (од 10. до 12. децембра 2014.).
У 2015. години предвиђено је одржавање три обуке у Новом Саду и једна у Старој Пазови (или Инђији), Сомбору и Зрењанину. Почетак обука у другом полугодишту очекује се током фебруара.
Обуке су бесплатне за све полазнике. Организацијске трошкове сноси Покрајинска влада и Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, док стручне предаваче обезбеђује Фонд „Европски послови” АП Војводине. Помоћ у реализацији обука су до сада пружали домови ученика средњих школа у Сремској Митровици, Кикинди, Вршцу и Суботици, који су нам обезбедили простор и освежење.

Контакт:
Мерлида Константиновић
саветник за образовање и васпитање и ученички стандард
тел: 021/487 4876, имејл: merlida.konstantinovic@vojvodina.gov.rs

11.04.2017