media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Nyelvvizsgák

A Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság megszervezi a közigazgatási szervekben folytatott munkához szükséges idegen nyelvi vizsgát és nemzeti közösségi nyelvi nyelvvizsgát.

A vizsgán felmérik az idegen nyelv, illetve a nemzeti közösségi nyelv ismeretének szintjét, ahhoz a szinthez viszonyítva, amelyet a jelölt bejelentett. Az általános nyelvtudásnak három szintje van: alapfok, középfok és felsőfok, és külön felmérésre kerül a jogi és a közigazgatási szakterminológia ismerete is.

Vizsgát tehet minden érdekelt személy.

Idegen nyelvi – nemzeti közösségi nyelvi nyelvvizsga iránti kérelem Innen lehet letölteni
Idegen nyelv – nemzeti közösségi nyelv ismeretéről szóló bizonyítvány kiadása iránti kérelem
Innen lehet letölteni

A kérelmet a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárságon kell benyújtani (21000 Újvidék/Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16).

A kérelmet a jelölt nyújtja be, de az a közigazgatási szerv, más szerv vagy jogi személy is benyújthatja, amelyben a jelölt munkaviszonyban van, ha a munkakörök rendszeresítéséről szóló aktusa előirányozza, hogy a teendők ellátásához idegen nyelv vagy nemzeti közösségi nyelv megfelelő ismeretszintje szükséges.

A vizsga dátumáról, helyéről és időpontjáról, valamint a vizsgadíjról a jelöltet a vizsga megtartása előtt legkésőbb tíz nappal személyesen vagy munkáltatója révén értesítik.

A vizsga költségeit a jelölt vagy a munkáltató viseli, a térítést legkésőbb három nappal a vizsga előtt be kell fizetni. A befizetésre vonatkozó bizonylatot a jelölt eljuttatja a vizsgabizottság titkárának.

A tartományi titkár vizsgabizottságokat alakított, amelyek írásbeli és szóbeli vizsgán ellenőrzik a jelöltek nyelvismeretét. A vizsga írásbeli része 90 percig tart, és a jelölt használhat szótárat.

A jelölt, aki nem tette le a vizsgát, 30 napos határidőn belül pótvizsgát tehet, amelyre elismerik a vizsga letett írásbeli részét. Ha a jelöltnek másodszori próbálkozás alkalmával sem sikerül a vizsga, három hónapnál korábban nem nyújthat be újabb vizsga iránti kérelmet.

Egyes esetekben kérhető a bizonyítvány kiadása vizsga és tudásfelmérés nélkül is, éspedig:
- az általános tudás alapszintjére – ha a jelölt bizonyítékot mellékel az általános iskola vagy középiskola legalább két osztályának befejezéséről az adott nyelven;
- az általános tudás középszintjére – ha a jelölt bizonyítékot mellékel a középfokú oktatásban a tanítás látogatásáról és oklevél megszerzéséről a szóban forgó nyelven;
- az általános tudás felső szintjére – ha a jelölt bizonyítékot mellékel, hogy az egyetemi karon az előadásokat az adott nyelven hallgatta és ezen a nyelven szerzett oklevelet, illetve szakterminológiából a szóban forgó nyelven letette a kari kollokviumot;
- a szakterminológiai tudás esetében – a bizonyíték az adott nyelven állandó bírósági tolmács kinevezéséről szóló határozat.

Valamennyi szükséges információval kapcsolatosan forduljon:
Jovana Mitrovićhoz – nyelvvizsgákkal kapcsolatos információk kapcsolattartó személye
I/68. számú iroda, telefonszám: 021/487 4552
e-mail: jovana.mitrovic@vojvodina.gov.rs

Tartományi képviselőházi rendelet a közigazgatási szervekben való munkához szükséges idegen nyelvi és a nemzeti közösségi nyelvi nyelvvizsgáról (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 14/2003. és 2/2006. szám) (A dokumentum jelenleg szerb nyelven érhető el)
Az idegen nyelvtudás és a nemzeti közösségi nyelvtudás felmérésének módjáról szóló szabályzat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 6/2004. szám) (A dokumentum jelenleg szerb nyelven érhető el)

03.03.2022