media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

MATCHDO - Подизање учинка и конкурентности и усклађивање потреба привреде са понудом тржишта радне снаге путем умрежавања јавног и приватног сектора

Пројекат MATCHDO се реализује у оквиру Lifelong Learning програма финансираног од стране Европске Комисије, а пројектни партнери су: Отворени универзитет Суботица , Национална служба за запошљавање из Београда и Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице.

Циљ пројекта је подизање перформанси и конкурентности радне снаге у Србији, као и усклађивање захтева привреде и понуде тржишта радне снаге путем умрежавања јавног и приватног сектора. Пројекат ће повезати релевантне актере са циљем обухватања свих битних области у оквиру образовања одраслих, незапослености и економије са циљем промовисања и подстицања партнерства између образовних институција и предузећа, док ће јавни сектор имати улогу у праћењу постигнутих резултата успостављених партнерства. Форум за релевантне актере ће бити реализован у виду округлих столова и дебата и резултираће израдом Акционог плана као кохерентним и свеобухватним планом цело животног учења са циљем обучавања младих људи корисним вештинама и компетенцијама потребним на тржишту. Пројекат ће се фокусирати на развој вештина комуникације, обраде информација, критичког мишљења, решавање проблема и других, који се данас захтевају не само од научника, менаџера, дизајнера и инжењера, већ и других, који се данас захтевају не само од научника, менаџера, дизајнера и инжењера, већ и од техничких радника. На овај начин ће радна снага бити "професионализована", путем обучавања студената не само техничким вештинама, већ и вештинама свеобухватнијег размишљања и анализирања, као што су апстракција, систематско размишљање, експериментално истраживање, процењивање, тимски рад, итд.

25.09.2013