media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Oktatási Főosztály

Az Oktatási Főosztályban két osztály van:
1. Oktatási és az Oktatás Területén Jogügyleteket Ellátó Osztály
2. Felügyeleti ellenőrzési osztály az oktatás terén

Az Oktatási és az Oktatás Területén Jogügyleteket Ellátó Osztály az iskoláskor előtti, általános és középfokú oktatás és nevelés, a diákjólét terén a tartományi közigazgatás teendői látja el, valamint biztosítja a nemzeti kisebbségek – nemzeti közösségek anyanyelvén folyó oktatásra való jogait az iskoláskor előtti, általános és középfokú oktatási szinten. Ezen kívül, az illetékes minisztériummal megegyezéssel, jóváhagyják a tankönyveket és a tanszereket a nemzeti kisebbségek – nemzeti közösségek nyelvén, valamint meghozzák a tanterveket és tanmenetet a nemzeti kisebbségek – nemzeti közösségek szempontjából jelentős tantárgyakból, megállapítják a nyelveiken folyó tanítás feltételeit és módját. Továbbá, az iskoláskor előtti, általános és középfokú oktatás és nevelés, a diákjólét terén, a többi között terén határoz a Vajdaság AT területén lévő intézmények verifikációjáról, jóváhagyja vagy elutasítja az intézmény igazgatójának megválasztására vonatkozó határozatot, kinevezi az intézmény megbízott igazgatóját a törvényben meghatározott esetekben, jóváhagyja vagy elutasítja az intézmény igazgatója mandátumának letelte előtti felmentéséről szóló határozatot, előírja az iskolanaptárt, jóváhagyja a tanítás megvalósítását és az iskolaprogram nemzeti kisebbségek –nemzeti közösségek nyelvein való megvalósítását tizenötnél (15) kevesebb tanuló számára Vajdaság AT területén lévő intézményekben.

A diákjólét terén, a többi között, megállapítja Vajdaság AT területén lévő diákotthonok hálózatát és a diákjólét egyéb intézményeit, megalapítja és megszünteti a Vajdaság AT területén lévő diákjóléti intézményeket, megállapítja a tanulók számára a városközi szállítási költségtérítéseket, jóváhagyja a diákjóléti intézmények szervezetéről és rendszerezéséről szóló aktust, kinevezi és felmenti a diákjóléti intézmények igazgató bizottságának tagjait.

A fentiek alapján, az Oktatási és az Oktatás Területén Jogügyleteket Ellátó Osztály feladatköre az alábbi területekre osztható fel:
Iskoláskor előtti oktatás és nevelés területe – kapcsolat – Tatjana Kuran, tel.: 021/487-4819 és Ördög Györgyi, tel.: 021/487-4867,
Általános oktatás és nevelés területe – kapcsolat – Merlida Konstantinović, , tel.: 021/487-4879
Középfokú oktatás és nevelés területe – kapcsolat – Sonja Ćato, oktatásügyi részleg főnöke, tel.: 021/487-4348
a diákjólét területe – kapcsolat – Jelena Bjelobaba, tel.: 021/487-4602,
a nemzeti kisebbségek – nemzeti közösségek nyelvén folyó oktatás és nevelés területe – kapcsolat – Ördög Györgyi, tel.: 021/487-4867, Klimó Péter és Jasna Jovanić, tel.: 021/487-4452,
• az oktatás és nevelés fejlesztési területe (oktatási tervek és programok, tankönyvek) – kapcsolatDr. Vojin Jovančević, tel.: 021/487-4035; Ördög Györgyi, tel: 021/487-4867, Klimó Péter és Jasna Jovanić, tel.: 021/487-4452,
• jogügylet az oktatás területén – kapcsolat Jelena Bjelobaba, tel.: 021/487-4602, Biljana Vlahović, tel.: 021/487-4502 (iskolanaptár).

A jelen osztály feladatköréhez tartozó valamennyi területet érintő kérdések kapcsán Goran Dragosavljevićhez, az Oktatási és az Oktatás Területén Jogügyleteket Ellátó Osztály osztályvezetőjéhez fordulhat, telefonszám: 021/487-4621.

Oktatási Felügyelőségi Felügyeleti Osztály

A Felügyelőségi Felügyeleti Osztály hatásköre az iskoláskor előtti, az általános iskolai és középiskolai oktatás és nevelés, valamint a diákjólét felügyeletére terjed ki, mégpedig:

1. megelőzésképpen rámutat a törvénysértésekre és a törvény, más jogszabályok és általános aktusok be nem tartásának következményeire;
2. kezdeményezi a törvények és más jogszabályok módosítását és kiegészítését, továbbá javasolja az intézmények általános aktusainak a törvénnyel vagy más jogszabállyal való összehangolását;
3. részt vesz az intézmények munkájának megkezdéséhez és tevékenységük ellátásához szükséges feltételek teljesítésének megállapításában;
4. rámutat az általános aktusok törvénytelenségére és szabálytalanságára, és az intézmény szervének javasolja ezek elhárítását;
5. eljárást indít az intézmény azon aktusai alkotmányosságának és törvényességének elbírálására, amelyek nincsenek összhangban a törvénnyel vagy más jogszabállyal;
6. éves jelentést készít az intézményekben folytatott felügyelőségi felügyeletről;
7. a tartományi oktatási felügyelő révén ellátja a Vajdaság autonóm tartományi intézmények munkája feletti felügyeletet, mégpedig:
• közvetlen felügyelőségi felügyeletet gyakorol a községi, illetve a városi intézmények felett, amelyek nem szervezték meg a felügyeletet;
• utasításokat ad a községnek, illetve a városnak a felügyelőségi felügyelet gyakorlásához;
• eljár a felügyelőségi felügyelet gyakorlásában a községi, illetve városi közigazgatás által meghozott első fokú határozata ellen benyújtott panaszok ügyében;
• közvetlen felügyelőségi felügyeletet gyakorol a községi, illetve a városi felügyelőség munkája felett, kötelező törvényi és egyéb jogszabályi utasításokat ad ki és ellenőrzi a végrehajtásukat;
• megvonja a meghatalmazást az egyes felügyelőktől, akik a teendőket késve, szakszerűtlenül, törvénybe ütközően és lelkiismeretlenül látják el, és javasolja a felelősség megállapítását a felügyelőségi felügyelettel megbízott szervben;
• közös akciókat szervez a felügyelőkkel a felügyelőségi felügyelettel megbízott szervben;
• jelentéseket, adatokat és tájékoztatásokat kér a felügyelőségre rábízott felügyeleti teendők végzéséről, a felügyelőségi felügyeletet általános módon szabályozó törvénnyel összhangban.
8. felügyelőségi felügyeletet és felügyeletet gyakorol a diákjóléti intézmények munkájának törvényessége felett.

A jelen osztály feladatköréhez tartozó valamennyi területet érintő kérdések kapcsán mgr. Danica Lučićhoz, az Oktatási Felügyelőségi Felügyeleti Osztály osztályvezetőjéhez, telefonszám: 487-4451, valamint a tartományi felügyelőkhöz fordulhat:

1. Svetlana Smiljanić, tel.: 021/487-4503
2. Sonja Stojković, tel.: 021/487-4559
3. Biljana Kovačević, tel.: 021/487-4503
4. Ljiljana Zeljković, tel.: 021/487-4401
5. Eva Tomić, tel.: 021/487-4565 (diákjólét)
6. Jelena Kujundžić, tel.: 021/487-4019
7. Pap dr Žigmond, tel.: 021/487-4612
8. Biljana Kašerić, tel.: 021/487-4131

21.02.2023