media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Afirmacija multikulturalizma i tolerancije


Afirmacija multikulturalizma i tolerancije

Projekat Pokrajinske vlade „Afirmacija multikulturalizma i tolerancije u Vojvodini”, čiji je prvenstveni cilj negovanje kulturnog diverziteta i razvijanje duha međuetničke tolerancije kod građana AP Vojvodine, uspešno se realizuje od 2005. godine. Nosilac ovog projekta je Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice, a realizuje se u saradnji s mnogim domaćim i inostranim organizacijama i ustanovama. Projekat je koncipiran kao kompleksan multitematski i multikulturalni program, usmeren prema ideji jačanja međunacionalnog poverenja kod mladih u AP Vojvodini. Obuhvata mnoštvo potprojekata i manifestacijama koje se održavaju na teritoriji cele AP Vojvodine uključuje razne aktivnosti više hiljada učenika vojvođanskih osnovnih i srednjih škola.

Osnovni cilj ovoga projekta jeste umirivanje međunacionalnih tenzija, a dugoročno – razvijanje duha tolerancije, međusobnog uvažavanja i poverenja kod građana AP Vojvodine, a uz angažovanje svih relevantnih aktera.

Predmet projekta je negovanje i razvijanje vrednosti multietničkog i multikulturalnog društva AP Vojvodine, kao moderne evropske regije, na osnovama otvorenog demokratskog društva zasnovanog na vladavini prava, a aktivnosti projekta usmerene su ka mladima, pre svega uzrasta od 14 do 19 godina, obuhvaćenim višim razredima osnovne škole i svim razredima srednje škole. Neposredni efekti projekta prevashodno bi trebalo da se odnose na same učesnike u projektu, ali i na sve one subjekte koji će posredno ili neposredno biti uključeni u realizaciju ovog projekta. Imajući u vidu da projekti podrazumevaju uključivanje i neposredan kontakt više hiljada mladih, realizacija projekta posredno bi imala uticaja i na širu populaciju u AP Vojvodini.

Svaka od dosadašnjih faza realizacije projekta razlikovala se po obimu i strukturi. Važno je pomenuti najobimnije i najvažnije potprojekte i aktivnosti dosadašnjih faza:

Televizijski Kviz „Koliko se poznajemo” – učenika srednjih škola
Potprojekat predstavlja organizaciju kviz-takmičenja u znanju o istoriji i kulturi manjinskih nacionalnih zajednica s prostora AP Vojvodine. Učesnici kviza su ekipe iz srednjih škola s teritorije cele Pokrajine.
Cilj potprojekta jeste edukacija stanovništva, pre svega mladih, o zajedničkoj istoriji i kulturi različitih manjinskih nacionalnih zajednica koje žive u AP Vojvodini, stvaranje uslova za ovakvu edukaciju masovnim uključenjem učenika srednjih škola iz AP Vojvodine i omogućavanjem prenosa takmičanja u medijima.
Od početka realizacije u proteklih petnaest ciklusa kviz-takmičenja (počev od 2006. godine) učestvovalo je 739 ekipa sa 2929 takmičara i blizu 30.000 gledalaca – navijača škola koje su ekipe predstavljale.
Kviz „Koliko se poznajemo“ – Publikacija za pripremu takmičara

„Kamp multikulturalizma, Kanjiža“
U oviru projekta Pokrajinske vlade „Afirmacija multikulturalizma i tolerancije u Vojvodini”, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice organizuje manifestaciju „Kamp multikulturalizma, Kanjiža” čiji je prvenstveni cilj afirmacija pozitivnih vrednosti multikulturalizma i promovisanje međusobnog suživota zajednica s teritorije AP Vojvodine.
Osnovna ideja potprojekta jeste pružanje prilike učenicima srednjih škola s teritorije cele Vojvodine da se u okviru više četvorodnevnih kampova druže, međusobno upoznaju i nadmeću u popularnim igrama veštine, spretnosti i znanja. Specifičnost ovog potprojekta ogleda se u tome što su ekipe mešovite po svojoj polnoj i etničkoj strukturi, formirane od predstavnika različitih škola koje učestvuju u projektu, čime jačaju međusobnu povezanost i poverenje.
Kamp je zamišljen kao mesto na kome je – pored nadmetanja – organizovan prateći program i kreativne radionice s ciljem međusobnog upoznavanja, prevazilaženja etničkih predrasuda i jačanja međunacionalnog poverenja.
Od početka realizacije manifestacije u 2015. godini učestvovalo je 917 takmičara iz 103 srednje škole iz Vojvodine.

Ostale aktivnosti na realizaciji projekta

„Edukativno putovanje”
Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, kao nosilac Projekta, svake godine organizuje edukativno putovanje za najuspešnije učesnike projekta – učenike i njihove profesore.
Koncept putovanja prati osnovne ciljeve Projekta služi afirmaciji vrednosti Projekta i upoznavanju ljudi i prostora, kulturološki bliskih AP Vojvodini.
Specifični ciljevi putovanja su bluže upoznavanje učesnika sa kulturom i tradicijom etničkih zajednica koji žive ili su živeli na teritoriji AP Vojvodine, a putem poseta regionima i matičnim zemljama pojedinih naroda, kao i kulturno-istorijskim znamenitostima i institucijama koje se bave očuvanjem identiteta.
Od 2006. godine, najuspešniji učesnici Projekta imali su prilike da upoznaju sledeće gradove: Budimpeštu, Bratislavu, Beč, Berlin, Minhen, Salcburg, Grac, Pasau, Ulm, Drezden, Strazbur, Brisel, Rim, Barselonu, Istambul, Prag, Krakov, Vroclav, Ljubljanu, Maribor, Košice, Temišvar, Brašov, Kluž, Sibiu, gradove severne Italije – Veneciju, Padovu, Bolcano, Veronu, Trst kao i mnoge značajne institucije – Evropski Parlamet, Savet Evrope, Kancelariju Dunavskog biroa u Nemačkoj, Univerzitete u Bolonji i Bolcanu.

Učesnici edukativnog putovanja

Konkurs za sufinansiranje projekata očuvanja i negovanja međunacionalne tolerancije u Vojvodini
U okviru Projekta, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice raspisuje Konkurs za sufinansiranje projekata očuvanja i negovanja međunacionalne tolerancije u Vojvodini.
Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice svake godina raspisuje Konkurs za sufinansiranje programa i projekata očuvanja i negovanja multikulturalnosti i međunacionalne tolerancije u AP Vojvodini.
Sredstva su planirana za sufinansiranje programa, projekata i aktivnosti organizacija, udruženja, asocijacija i drugih subjekata, koje imaju za cilj afirmaciju vrednosti multikulturnog društva i očuvanje i negovanje međunacionalne tolerancije u Vojvodini, namenjenih naročito za:
• očuvanje i negovanje jezika, narodnih običaja i starih zanata;
• zaštitu i prezentaciju folklornog nasleđa;
• stvaranje uslova za razvoj kulture, nauke i umetnosti;
• negovanje i podsticanje narodnog stvaralaštva;
• predstavljanje kulturnih dobara od izuzetnog značaja;
• književno, dramsko, scensko, muzičko i likovno stvaralaštvo,memorijale, festivale, jubilarne manifestacije, umetničke kolonije, kampove kojima se neguju tolerancija i prava nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica;
• konferencije, turnire, skupove i slično, kojima se neguju tolerancija i prava nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica;
• negovanje i razvoj amaterizma, gostovanja ansambala;
• saradnju s matičnim zemljama i druge oblike saradnje.
• projekte koji se odnose na razvijanje, očuvanje i negovanje duha međunacionalne tolerancije kod mladih
• unapređenje produkcije i produkciju televizijskog i radijskog programa, internet prezentacija, drugih oblika elektronskih prezentacija, štampanih propagandnih aktivnosti, aktivnosti u štampanim medijima i drugih oblika medijskih aktivnosti

Na Konkurs u 2023. godini pristiglo 373 prijave od kojih je 349 bilo validno. Sredstva su dodeljena po osnovu 200 prijava.

Rezultati prvog Konkursa u 2020. godini
Rezultati drugog Konkursa u 2020. godini
Rezultati prvog Konkursa u 2021. godini
Rezultati prvog Konkursa u 2022. godini
Rezultati prvog Konkursa u 2023. godini

Multikulturalizam na klik

Nakon sprovedenog Javnog konkursa za sufinanisiranje potprojekta "Multikulturalizam na klik", Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice u saradnji sa Forumom za edukaciju, saradnju, afirmaciju i podršku građanskom društvu, Novi Sad u 2022. godini realizuje 8 nagradnih konkursa za učenike osnovnih i srednjih škola iz AP Vojvodine.
Konkursi podrazumevaju angažovanje učenika i podnošenje radova u različitim formama izražavanja (video rad, fotografija, literarna forma, dizajn ili likovni rad i dr) na zadate teme u oblasti multikulturalizma, etničke raznolikosti i kulturnog identiteta nacionalnih zajednica u AP Vojvodini.

U okviru navedenih tema, autorski materijal treba da izrazi autentično lično viđenje etničke raznolikosti ili kulturnih specifičnosti etničkih zajednica iz AP Vojvodine.

Autorske materijale podnosilaca vrednuje i ocenjuje konkursna komisija, formirana od predstavnika FESAP-a, Sekretarijata, predstavnika obrazovnih ustanova i istaknutih pojedinaca iz oblasti teme konkursa, a autori najbolje rangiranih radova nagrađuju se multimedijalnim uređajima.

Aktivnosti u okviru projekta iz ranijih faza realizacije
Pored navedenih, u okviru projekta realizovano je mnoštvo potprojekata i aktivnosti:

• Sportska takmičenja s dodatnim sadržajima „Kup tolerancije”
• Muzejska izložba „Zavičaj na Dunavu - suživot Nemaca i Srba u Vojvodini”
Muzejska izložba „Živeti zajedno” – suživot Srba i Mađara – mobilna forma
• Konkurs za amatersku fotografiju „Bogatstvo različitosti”
• „Zajedno” – dokumentarni TV serijal
• Medijska kampanja – Multikulturalizam u AP Vojvodini
• Prezentacije manjinskih nacionalnih zajednica „Etno-dan“
• Istraživanje „Evaluacija stanja međuetničkih odnosa kod mladih u AP Vojvodini“
Projekat „Afirmacija multikulturalizma i tolerancije u Vojvodini” jeste akcija Pokrajinske vlade trajnog karaktera. Izvršna vlast u pokrajini prepoznala je problem i preduzela je potrebne akcije i mere u vidu ovog projekta. Inicijativa je morala krenuti od izvršne vlasti, ali je osnovna ideja, od samog početka realizacije ove akcije da projektne aktivnosti prerasla u vaspitno-obrazovni proces čija će realizacija biti u potpunosti poverena relevantnim subjektima u AP Vojvodini.
S druge strane, jedan od ciljeva ove akcije jeste i taj da se podstakne pozitivan društveni trend angažovanja svih relevantnih aktera na afirmisanju i promociji vrednosti od značaja za kulturni identitet AP Vojvodine.

Kontakt:
Bojan Gregurić
Samostalni savetnik za ostvarivanje ravnopravnosti nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica
imejl: bojan.greguric@vojvodina.gov.rs
021 487 4604

15.12.2023