media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Потписани уговори с представницима националних савета националних мањина

Sakalas


Потпредседник Покрајинске владе, покрајински секретар Жолт Сакалаш и заменица покрајинског секретара Слађана Бурсаћ уручили су данас представницима националних савета националних мањина уговоре о додели средстава. За реализацију годишњих активности седамнаест националних савета, који имају регистровано седиште на територији АП Војводине, из покрајинског буџета издвојено је седамдесет милиона динара.

„У послу унапређивања положаја припадника националних мањина, у овим областима, улога националних савета изузетно је важна, што је Секретаријат препознао, те многобројне одлуке из наше надлежности – било да је реч о области образовања, културе, или службене употребе језика и писма – доноси уз претходно саветовање и консултације с националним саветима из Војводине. Укупан износ који је ове године издвојен као подршка националним саветима националних мањина већи је него претходне године за скоро десет милиона динара” – изјавио је потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар Жолт Сакалаш приликом уручивања уговора.

За сталне трошкове и редовну делатност седамнаест националних савета с територије АП Војводине додељује се укупно седамдесет милиона динара, у четири једнака дела на кварталном нивоу, до краја 2024. године.

У оквиру свечаности, Сакалаш је споменуо и резултате пописа становништва, који су показали да је број припадника националних мањина – националних заједница у целој Србији у тенденцији опадања. Истакао је колико је важно да се свим националним мањинама, превасходно онима с територије АП Војводине, обезбеде што бољи услови за рад, те да им се помогне у очувању и развијању њихових култура и традиција, како би им се обезбедио опстанак.

27.02.2024

 • Sakalas
 • Sakalas
 • Sakalas
 • Sakalas
 • Sakalas
 • Sakalas
 • Sakalas
 • Sakalas
 • Sakalas
 • Sakalas
 • Sakalas
 • Sakalas
 • Sakalas
 • Sakalas
 • Sakalas
 • Sakalas
 • Sakalas
 • Sakalas
 • Sakalas
 • Sakalas
 • Sakalas
 • Sakalas
 • Sakalas
 • Sakalas
 • Sakalas
 • Sakalas
 • Sakalas
 • Sakalas
 • Sakalas
 • Sakalas
 • Sakalas
 • Sakalas
 • Sakalas
 • Sakalas
 • Sakalas
 • Sakalas
 • Sakalas