media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Честитка поводом Међународног дана матерњег језика


Међународни дан матерњег језика обележава се 21. фебруара, а први пут је празнован на самом истеку прошлог столећа, с јаком симболиком подсећања и опомене да ће у наредном веку, овом у којем смо, језици у свету убрзано нестајати, а с њима ће престајати и памћење целих народа. Јер сваки народ памти у сликама и у речима које њихов језик чини јединственим.

Отуда је овај празник, који је 1999. године установила организација УНЕСКО, а резолуцијом потврдила Генерална скупштина Уједињених нација, неисказиво важан за сваки народ и сваког појединца, као што је матерњи језик сасвим сигурно друго највеће богатство које стичемо, после самог живота који треба разумети као дар без премца.

Вук Стефановић Караџић записао је о матерњем језику: „Језик је хранитељ народа. Докле год живи језик, докле га љубимо и почитујемо, њим говоримо и пишемо, прочишћавамо га, умножавамо и украшавамо, дотле живи и народ, може се међу собом разумијевати и умно саједињавати, не прелива се у други, не пропада.”

Сваки језик на планети јесте вредан и ваља га чувати, неговати и преносити на будућа поколења. Поштовањем других језика, поштујемо и свој језик. Разумевањем других народа, разумећемо и себе. Матерњи језик јесте интегрална компонента културног идентитета сваког народа понаособ, средство споразумевања и препознавања, начин приближавања, али и очувања различитости, бесплатан алат за узајамно прихватање, за солидарност и дијалог. Ако негде заиста постоји развијена, висока свест о вредности сваког језика, као темеља појединачних култура, онда је то управо у АП Војводини, где се старамо да се језик сваке националне заједнице очува и где пазимо на право сваког говорника ма којег језика да може несметано да га користи.

Језик није само оруђе за комуникацију с другима, него је и наш пут до себе. На језику сањамо и стварамо другачију, жељену стварност у оној уметности која почива на речима, књижевности пре свих, с круном највише манифестације сваког језика у песништву. Међутим, матерњи језик је још више од тога – како и име каже – наша спона с љубављу и негом без које не бисмо могли преживети, оном мајчинском.

Обележавањем Међународног дана матерњег језика придружујемо се земљама чланицама УНЕСКА, које на овај начин, у овај дан, промовишу културну разноликост и вишејезичност. Зато данас прослављамо лепоту, посебност и важност свих језика у свету, а нарочито у нашој Војводини.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt
(Жолт Сакалаш)

20.02.2024