media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Осам нових конкурса из области образовања и права мањина


Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице расписао је осам нових конкурса, четири из области образовања и четири из области остваривања права националних мањина – националних заједница. Путем ових конкурса, укупно се додељује 287,1 милион динара, распоређених на следећи начин:

1. 186 милиона динара – за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање образовно-васпитних установа (122 милиона за основне школе, 45 милиона за средње школе, 7,5 милиона за домове ученика и 11,5 милиона за предшколске установе), контакт: 021/487-4614, 487-4036, 487-4268, 487-4743;
2. 26,4 милиона за програме и пројекте у области образовања у АП Војводини, и то:

• 13,7 милиона динара на нивоу основног и средњег образовања (контакт: 021/487-4876, 487-4558 и 487-4836);
• 2,5 милиона динара у области ученичког стандарда (контакт: 021/487-4602 и 487-4836);
• 700 хиљада динара у области јачања језичких компетенција ученика основних и средњих школа (контакт: 021/487-4867, 487-4558);
• милион динара за набавку опреме за основне школе које имају статус јавно признатих организатора активности формалног основног образовања одраслих (контакт: 021/487-4330, 487-4241);
• 3,5 милиона динара за основне и средње школе које реализују двојезичку наставу (контакт: 021/487-4609, 487-4558);
• 5 милиона динара за програме и пројекте за подизање квалитета основног и средњег образовања – промовисање и унапређивање безбедности ученика у основним и средњим школама на територији АП Војводине (контакт: 021/487-4348, 487-4884).

3. 15 милиона динара за трошкове обуке талентованих ученика средњих школа с територије АП Војводине и ангажовањa стручних сарадника на Андревљу (5 милиона динара – за основне школе и 10 милиона динара – за средње школе), контакт: 021/487-4035, 487-4330;
4. 2 милиона динара за трошкове организованог превоза ученика средњих школа са седиштем у АП Војводини на Сајам образовања у Новом Саду (контакт: 021/487-4035, 487-4330);
5. 33 милиона динара за суфинансирање програма и пројеката усмерених на унапређивање права националних мањина – националних заједница у АП Војводини (контакт: 021/487-4608);
6. 14 милиона динара за суфинансирање програма и пројеката очувања и неговања мултикултуралности и међунационалне толеранције у АП Војводини (контакт: 021/487-4604);
7. 10 милиона динара органима и организацијама у АП Војводини у чијем раду су у службеној употреби језици и писма националних мањина – националних заједница (контакт: 021/487-4677);
8. 700 хиљада динара за суфинанисирање потпројекта „Мултикултурализам на клик” (контакт: 021/487-4607);

Рок за подношење пријава под тачкама 2. 3. и 4. јесте 14. фебруар, док је за конкурсе под тачком 1. и под тачкама од 5. до 8. рок аплицирања 23. фебруар 2024. године.

Пријаве с потребном документацијом достављају се лично у писарници покрајинских органа управе у Новом Саду (у приземљу зграде Покрајинске владе) или поштом на следећу адресу:

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу
и националне мањине – националне заједнице,
с назнаком назива конкурса/програма и пројекта.
Булевар Михајла Пупина 16
21000 Нови Сад

Образац упитника с прилозима може се преузети на сајту поменутог секретаријата: www.puma.vojvodina.gov.rs .

Позивамо све потенцијалне кориснике да се пријаве.

Више информација о условима конкурисања можете такође наћи на нашем сајту, у одељку под називом Конкурси, као и путем наведених бројева телефона.

31.01.2024