media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Средње образовање и васпитање у Аутономној покрајини Војводини


Након основног образовања, младима у АП Војводини су на располагању гимназије, стручне школе, мешовите школе, средње уметничке школе и средње школе за образовање ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом. Постоји укупно 119 редовних јавних средњих школа и 10 средњих школа за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом, у 40 локалних самоуправа.
У оквиру редовног средњег образовања, настава се одржава на српском, мађарском, словачком, румунском, русинском и хрватском језику. Законом о заштити права и слобода националних мањина, статус националне мањине остварују и припадници ромске националне мањине, али настава на овом језику није организована у средњим школама на територији АП Војводине. Настава на језицима националних мањина је организована у 17 локалних самоуправа, односно 41 средње школе: у 8 гимназија, 24 стручних школа, 7 мешовитих школа и у 2 уметничке школе.
У гимназији, која може бити општа и специјализована, се стиче образовање за даље школовање у високошколским установама у трајању од четири године.
У стручној школи се стиче средње образовање за рад и даље школовање у трајању од три, односно четири године, а такође може да се стиче и специјалистичко и мајсторско образовање у трајању од годину дана до две године и други облици стручног образовања: образовање за рад у трајању од две године, стручно оспособљавање и обука до годину дана. Настава у овим школама обухвата и практичан рад.
У средњој уметничкој школи се стиче средње образовање за рад и за даље школовање у трајању од четири године, коју похађају ученици с посебним склоностима за музику, балет или ликовну област.
У мешовитој школи је поред гимназијског образовања организовано и стручно или уметничко образовање. На овај начин је смањена потреба за формирањем издвојених одељења ван матичних стручних школа, односно гимназија.
Средње школе за образовање ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом обављају делатност средњег образовња у трајању од две, три или четири године у оквиру више подручја рада и, пре свега, подразумевају обучавање за посебне занате.
На територији АП Војводине постоји и 26 приватних средњих школа за које је Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице утврдио да испуњава услове у погледу простора, опреме, наставних средстава и потребног броја наставника, као и стручних сарадника за почетак рада и обављање делатности средњег образовања и васпитања.

Адресар јавних и приватних средњих школа у АП Војводини Преузми

Правилник o измени Правилника о школском календару за средње школе са седиштем на територији АП Војводине за школску 2023/2024. годину
Правилник о школском календару за средње школе са седиштем на територији АПВ за школску 2023/2024. годину
Школски календар за средње школе за школску 2023/24. годину
Правилник о школском календару и школски календар за средње школе са седиштем на територији АПВ за школску 2022/2023. годину
Правилник о измени и допуни Правилника о школском календару за средње школе са седиштем на територији АП Војводине за школску 2021/2022. годину (23.03.2022.)
Правилник о измени и допуни Правилника о школском календару за средње школе са седиштем на територији АП Војводине за школску 2021/2022. годину (09.02.2022.)
Правилник о измени и допуни Правилника о школском календару за средње школе са седиштем на територији АП Војводине за школску 2021/2022. годину (05.11.2021.)
Правилник о школском календару и школски календар за средње школе са седиштем на територији АПВ за школску 2021/2022. годину
Правилник о школском календару за средње школе у АПВ за 2020/2021
Измена Правилника о школском календару за средње школе у АПВ за 2020/2021
Школски календар за средње школе у АПВ за 2020/2021

13.06.2023