media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Основне школе у АП Војводини

Основно образовање у АП Војводини јесте обавезно и за њега се не плаћа школарина.

Наставни планови и програми структурирани су тако да ученици добију широко опште образовање. Појединачна интересовања подстичу се додатном наставом и радом у секцијама, а за ученике слабијег успеха – организује се допунска настава. У школама, у којима за то постоје услови, организован је и продужени боравак.

На подручју АП Војводине основношколско образовање остварује се у 347 јавних редовних основних школа у оквиру којих је и 188 издвојених одељења (делови ван седишта). Посебна пажња поклања се образовању деце са сметњама у развоју и инвалидитетом. На територији АП Војводине има 13 основних школа за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом. Такође, у 30 редовних основних школа постоје одељења за њихово образовање, а у свим основним школама постоји могућност и за инклузивно образовање. У АП Војводини раде 21 музичка школа и две балетске школе. У Новом Саду и Сомбору раде школе за образовање и васпитање одраслих, а одељења за те потребе постоје и у 18 редовних основних школа.

У основним школама на територији АП Војводине, поред наставе на српском језику, настава се остварује и на још пет језика (мађарски, словачки, румунски, русински и хрватски). Поред редовне наставе на наведеним језицима, ученицима је омогућено и изучавање мађарског, словачког, румунског, русинског и хрватског језика, као и још шест језика (украјински, буњевачки, ромски, бугарски, македонски и чешки), што је укупно једанаест језика у оквиру изборне наставе – Матерњи језик / говор са елементима националне културе.

Адресар јавних и приватних основних школа у АП Војводини Преузми

Регистар установа на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја

Правилник o измени Правилника о школском календару за основне школе са седиштем на територији АП Војводине за школску 2023/2024. годину
Правилник о школском календару за основне школе са седиштем на територији АПВ за школску 2023/2024. годину
Школски календар за основне школе за школску 2023/24. годину
Правилник о школском календару и школски календар за основне школе са седиштем на територији АПВ за школску 2022/2023. годину
Правилник о измени и допуни Правилника о школском календару за основне школе са седиштем на територији АП Војводине за школску 2021/2022. годину (23.03.2022.)
Правилник о измени и допуни Правилника о школском календару за основне школе са седиштем на територији АП Војводине за школску 2021/2022. годину (09.02.2022.)
Правилник о измени и допуни Правилника о школском календару за основне школе са седиштем на територији АП Војводине за школску 2021/2022. годину (05.11.2021.)
Правилник о школском календару и школски календар за основне школе са седиштем на територији АПВ за школску 2021/2022. годину
Правилник о школском календару за основне школе у АПВ за 2020/2021
Измена Правилника о школском календару за основне школе у АПВ за 2020/2021
Школски календар за основне школе у АПВ за 2020/2021
Правилник o измени и допуни Правилника о школском календару за основне школе са седиштем на територији АП Војводине за школску 2020/2021. годину (23.03.2021.)

13.06.2023