media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Activitatea extinsă a instituţiei


Conform prevederilor articolului 98 din Legea privind bazele sistemului de educaţie şi instrucţie, a fost reglementată posibilitatea ca instituția - pe lângă activitatea educațională - să efectueze și o altă activitate care să contribuie la îmbunătățirea activității de bază, precum și la efectuarea mai eficientă și de calitate a acesteia.
Activitatea extinsă a instituției poate să fie prestarea de servicii, producția, vânzarea sau o altă activitate, în conformitate cu reglementările prin care se stipulează clasificarea activităţilor.
Școala elementară și medie - în cadrul activității extinse - pot realiza programe de instruire, de formare profesională, precum și alte activități de educație a adulților, dacă dobândesc statut de organizator recunoscut public de activități de educație a adulților, în conformitate cu legea care stipulează Cadrul național al calificărilor.
Școala medie publică care îndeplinește condițiile prescrise poate dobândi statutul de centru de formare în conformitate cu legea care reglementează învățământul dual.
Condițiile de bază pentru desfășurarea activității extinse sunt ca instituția să aibă o decizie privind validarea instituției și ca această activitate să nu perturbe desfășurarea activităților de educație și instrucție.

Pentru procedura de avizare a efectuării activității extinse este necesară următoarea documentație: Preia
Pentru procedura de dobândire a statutului ORPA este necesar: Preia (Documentul este momentan accesibil doar în limba sârbă)

https://prosveta.gov.rs/prosveta/srednje-obrazovanje/obrazovanje-odraslih/javno-priznati-organizatori-obrazovanja-odraslih/
https://prosveta.gov.rs/prosveta/srednje-obrazovanje/obrazovanje-odraslih/priznavanje-prethodnog-ucenja/

Instituţia cu sediul pe teritoriul P.A Voivodina depune cerere pentru avizarea activității extinse (formularul ZPD), cu documentaţia necesară, la Secretariatul Provincial pentru Educaţie, Reglementări, Administraţie şi Minorităţile Naţionale - Comunităţile Naţionale din Novi Sad, prin intermediul registraturii sau prin poștă - pe adresa Bulevar Mihajla Pupina 16.
Consultații cu privire la procedura de avizare a efectuării activității extinse sau pentru dobândirea statutului de ORPA, între orele 11 și 13:
1. Jelena Kujundžić (biroul II/26, număr de telefon: 021/487-40-19),
email: jelena.kujundzic@vojvodina.gov.rs;
2. Ljiljana Zeljković (biroul II/25, număr de telefon: 021/487-44-01),
email: ljiljana.zeljkovic@vojvodina.gov.rs.
Consultații cu privire la planul veniturilor și cheltuielilor mijloacelor realizate:
1. Magdolna Pusti (biroul III/66, număr de telefon: 021/487-41-57),
email: magdolna.pusti@vojvodina.gov.rs.

ANEXE:
- cerere pentru activitate extinsă (formularul ZPD) Preia
- hotărârea privind activitatea extinsă - model Preia
- elaboratul privind realizarea activității extinse - model Preia
- planul veniturilor și cheltuielilor pentru efectuarea activității extinse Preia (Documentul este momentan accesibil doar în limba sârbă)
- modul de dispunere a mijloacelor realizate și planul de folosire a acestora Preia (Documentul este momentan accesibil doar în limba sârbă)
- justificarea planului Preia (Documentul este momentan accesibil doar în limba sârbă)
- tabelul de instruire a adulților Preia (Documentul este momentan accesibil doar în limba sârbă)

18.12.2023