media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Винчованка з нагоди швета румунскей националней меншини – националней заєднїци


З нагоди 1. децембра, швета румунскей националней меншини – националней заєднїци, дня кед преглашене зєдинєнє Румуниї, найсердечнєйше винчуєм шицким припаднїком румунскей заєднїци у Републики Сербиї и Автономней покраїни Войводини спомнуте швето.

Скупштина АП Войводини прилапела 2018. року одлуку о тим же би праве тот дзень видвоєла як датум од окремней значносци за румунску националну заєднїцу, а з тим и за АП Войводину у цалосци, цо представя потвердзенє политики почитованя хтору запровадзую покраїнски орґани.

У Автономней покраїни Войводини, у заєднїцтве з другима националнима заєднїцами, жию и припаднїки румунскей националней заєднїци, пестуюци вредносци интеркултуралносци, соживота, медзисобного почитованя, довирия и розуменя. Очуваню и унапредзованю спомнутих вредносцох на тим подручу, румунска национална заєднїца окреме допринєсла.

У тото мено, винчуєм швето шицким припаднїком румунскей националней меншини – националней заєднїци!

Покраїнски секретар,
Жолт Сакалаш

30.11.2023