media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Blahoželanie pri príležitosti sviatku rumunskej národnostnej menšiny – národnostného spoločenstva


Pri príležitosti 1. decembra, sviatku rumunskej národnostnej menšiny – národnostného spoločenstva, dňa, kedy bolo vyhlásené zjednotenie Rumunska, srdečne blahoželám všetkým príslušníkom rumunského spoločenstva v Srbskej republike a v Autonómnej pokrajine Vojvodine k tomuto sviatku.

Zhromaždenie AP Vojvodiny schválilo v roku 2018 uznesenie stanoviť tento deň ako dátum osobitného významu pre rumunské národnostné spoločenstvo, a tým aj pre AP Vojvodinu ako celok, čo je len potvrdením vzájomného rešpektu a vážnosti, ktorú vedú pokrajinské orgány.

V Autonómnej pokrajine Vojvodine spolu s ďalšími národnostnými spoločenstvami žijú aj príslušníci rumunského národnostného spoločenstva, ktorí pestujú hodnoty interkulturality, spolunažívania, vzájomného rešpektu, dôvery a porozumenia. K zachovaniu a zdokonaľovaniu spomínaných hodnôt v tejto oblasti prispelo najmä rumunské národnostné spoločenstvo.

V tom mene blahoželám k sviatku všetkým príslušníkom rumunskej národnostnej menšiny – národnostného spoločenstva!

Pokrajinský tajomník
Zsolt Szakállas

30.11.2023