media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Dvadsať miliónov dinárov na nákup videodozoru

3


V budove Zhromaždenia APV boli dnes odovzdané zmluvy na obstaranie videodozoru a zariadenia na prepojenie s monitorovacou miestnosťou. V rámci pilotného projektu Pokrajinskej vlády bolo na tieto účely poskytnutých spolu dvadsať miliónov dinárov, a to trinásť miliónov – na úrovni základného vzdelávania a sedem miliónov – na úrovni strednej výchovy a vzdelávania. Zástupcom škôl dnes zástupkyňa pokrajinského tajomníka Slađana Bursać odovzdala celkovo trinásť zmlúv.

„Ide o prvý pilotný projekt svojho druhu na území AP Vojvodiny, ktorého cieľom je sieťovanie, teda prepojenie výchovno-vzdelávacích inštitúcií s predstaviteľmi lokálnej samosprávy, ktorá vybaví aj monitorovacie miestnosti v polícii. Obec Stará Pazova a Obec Temerin sú prvé dve, ktoré sa do tohto projektu zapojili, pričom v nasledujúcom období sa plánuje začlenenie ďalších lokálnych samospráv vo Vojvodine. Konečným cieľom tohto pilotného projektu je, aby v súlade s Národnou stratégiou prevencie a ochrany detí pred násilím každé dieťa vyrastalo v bezpečnom a podpornom prostredí, pri rešpektovaní práv dieťaťa na ochranu pred všetkými formami násilia,“ povedala zástupkyňa pokrajinského tajomníka Slađana Bursać.

Za účelom propagácie a zvýšenia bezpečnosti žiakov v ustanovizniach základnej a strednej výchovy a vzdelávania na území AP Vojvodiny, na súbeh sa prihlásili 42 ustanovizne, z ktorých trinásť spĺňajú podmienky predpísané pravidlami.

15.11.2023

  • 3
  • 3
  • 3
  • 3