media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Резултати конкурсa - Конкурс за финансованє и софинансованє програмох и проєктох за дзвиганє квалитету основного и штреднього образованя-набавка опреми-видео надпатрунку у функциї промовованя и унапредзеня безпечносци школярох за установи основного и штреднього образованя и воспитаня на териториї Автономней покраїни Войводини


Конкурс
Приява
Правилнїк

Резултати конкурсa

13.11.2023