media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Buletinul oficial al PAV

Secretariatul Provincial pentru Educaţie, Reglementări, Administraţie şi Minorităţile Naţionale-Comunităţile Naţionale este editorul „Buletinului oficial al Provinciei Autonome Voivodina“. Adunarea Provinciei Autonome Voivodina, în şedinţa ţinută pe data de 23 decembrie 2014, a adoptat Hotărârea Adunării Provinciei privind publicarea reglementărilor şi a altor acte. Prin intrarea în vigoare a acestei hotărâri s-a abrogat Hotărârea privind publicarea hotărârilor şi a altor acte ale organelor Provinciei Autonome Voivodina („Buletinul oficial al P.A.V.” nr. 15/92).
În hotărârea în vigoare s-a stabilit că Statutul, hotărârile Adunării Provinciei şi alte acte generale ale Adunării Provinciei Autonome Voivodina, precum şi ordonanţele provinciale şi alte acte generale ale Guvernului Provincial, se publică în „Buletinul oficial al P.A.V.“, înainte de intrarea în vigoare.
Actele Guvernului Provincial, cu excepţia actelor prevăzute la prezentul articol, actele organelor provinciale ale administraţiei şi ale altor organe şi organizaţii se publică în „Buletinul oficial al P.A.V.“ atunci când acest fapt este prevăzut în actele respective.

„Buletinul oficial al P.A.V.“ se publică în limba sârbă şi grafia chirilică şi în limba maghiară, slovacă, croată, română şi ruteană şi grafiile acestora.
Aspectul „Buletinului oficial al P.A.V.“ este reglementat în Regulamentul privind aspectul „Buletinului oficial al P.A.V.“
Primul „Buletinul oficial al P.A.V.“ a fost publicat la 1 mai 1945, în baza Hotărârii privind organizarea provizorie şi sfera de activitate a comitetelor de eliberare naţională în teritoriul Voivodinei.

23.10.2015