media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Dodjela Priznanja „Đorđe Natošević”

Ustanovljenje priznanja

Javni poziv

Priznanje „Đorđe Natošević” ustanovljeno je 12. travnja 1996. godine, Odlukom Skupštine AP Vojvodine. Priznanje se dodjeljivalo osnovnim i srednjim školama iz cijele SR Jugoslavije, kao i zaposlenima u njima, za postignute rezultate i inovacije u nastavi. Međutim, za pet godina − od 1996. do 2000. godine − i pored mnogo potencijalnih kandidata (cijela SR Jugoslavija, odnosno sve škole u njoj), na natječaje se ukupno prijavilo samo devetnaest sudionika, od čega je petoro dobilo priznanje.
S ciljem reafirmiranja ovog priznanja, ali i radi poticaja odgojno-obrazovnih ustanova da što bolje i kvalitetnije rade, Skupština AP Vojvodine je 11. srpnja 2001. godine („Službeni list AP Vojvodine”, broj 8/01) donijela novu odluku o dodjeli Priznanja „Đorđe Natošević”, odredivši ga kao istovjetno pokrajinsko priznanje koje se dodjeljuje za izuzetne doprinose i rezultate u radu – predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama u AP Vojvodini, kao i odgojiteljima, nastavnicima, psiholozima i pedagozima u njima.
Priznanje se sastoji od plakete, povelje i novčane nagrade. Svake školske godine može se dodijeliti najviše pet priznanja.

Dr. Đorđe Natoševićnatosevic


Đorđe Natošević je rođen u Slankamenu, 31. srpnja 1821. godine. Poslije završetka školovanja u Karlovačkoj gimnaziji, mladi Natošević otišao je u Segedin na dvogodišnje filosofske studije, kako bi ispunio uvjet za studij prava. Rujna 1840. godine prešao je u Eperješ (Prešov) da uči pravo, ali je poslije godinu dana upisao Medicinski fakultet u Pešti. Nakon četiri godine prešao je u Beč i tamo završio studij medicine.
Kao sin imućnoga trgovca, Natošević je u Beču „držao obično dvije sobe i u jednoj njegovao i hranio ptice i obično primao tu i sirote đake na stan i pored stana davao im svoje haljine i rublje”. Spremnost da pomogne svojim siromašnim prijateljima najrječitije potvrđuje zahvalnost jednog od njih – Branka Radičevića. U Beču, Natošević se zainteresirao za gimnastiku.
Izravno poslije diplomiranja, Đorđe Natošević je došao u Novi Sad i započeo liječničku praksu, a „za svoje liječničke usluge nije primao naplate od siromašnijeg svijeta”. Tada se zbližio s vladikom Platonom Atanackovićem, postao mu osobni liječnik i, najverojatnije pod njegovim utjecajem, opredjelio se za prosvjetnu struku.
Početkom školske 1853/54. godine postaje profesor i upravitelj Novosadske srpske gimnazije. Od tada do kraja života, 1887. godine, bio je neumorni reformator srpskih škola u tadašnjoj Habsburškoj monarhiji, obavljajući razne dužnosti. Bio je, između ostalog, nadzornik svih srpskih škola u Ugarskoj i glavni referent srpskih škola u Karlovačkoj mitropoliji. Jedno vrijeme, po pozivu kneza Mihajla Obrenovića, bio je i na dužnosti referenta u Ministarstvu prosvjete Kneževine Srbije. Jedno vrijeme je bio i predsjednik Matice srpske.


Proteklih godina, početak školske godine bio je ujedno i prilika da se podsjetimo najuspješnijih pojedinaca i ustanova u prethodnom razdoblju, dodjelom priznanja „Đorđe Natošević”.
Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine, na sjednici održanoj 14. i 15. studenog 2018. godine, donijela je Pokrajinsku skupštinsku odluku o ustanovljavanju nagrade Autonomne Pokrajine Vojvodine i pokrajinskih priznanja.
Priznanje u oblasti obrazovanja „Đorđe Natošević” dodjeljivat će se 25. studenog za izuzetne rezultate postignute u odgojno-obrazovnom radu predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, odgojiteljima u predškolskim ustanovama, nastavnicima u osnovnim i srednjim školama i pedagozima i psiholozima u ovim ustanovama sa sjedištem na teritoriju Autonomne Pokrajine Vojvodine.
Natječaj za dodjelu priznanja bit će raspisan najkasnije do 1. listopada, u dnevnim novinama, u vidu javnog poziva, s obavještenjem o uvjetima za dodjelu priznanja i roku za dostavu prijedloga kandidata.
Pozivamo ustanove i pojedince da iskoriste mogućnost i da predlože kandidate za ovo prestižno pokrajinsko priznanje u oblasti obrazovanja.

11.09.2019