media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Acordarea distincţiei „Đorđe Natošević”

Instituirea distincţiei

Apel public

Distincţia ''Đorđe Natošević'' a fost instituită la 12 aprilie 1996 prin Hotărârea Adunării Provinciei Autonome Voivodina şi s-a decernat şcolilor elementare şi medii din întreg teritoriul R.F.I. şi angajaţilor acestora pentru rezultatele obţinute şi inovaţiile făcute în învăţământ. În pofida numărului mare de potenţiali candidaţi (întreaga R.F. Iugoslavia, respectiv toate şcolile ei), în perioada de 5 ani, din 1996 până în anul 2000, la concursuri s-au anunţat doar nouăsprezece participanţi, dintre care cinci au primit distincţia.
Cu scopul reafirmării Dinstincţiei şi în vederea impulsionării unei activităţi mai calitative a instituţiilor educativ-instructive, Adunarea P.A.Voivodina la 11 iulie 2001 a adoptat o nouă Hotărâre privind acordarea Distincţiei (''Buletinul oficial al P.A.Voivodina'', numărul: 8/01), atribuindu-i caracterul de distincţie provincială autentică care se acordă instituţiilor preşcolare, şcolilor elementare şi medii din Voivodina, precum şi educatorilor, profesorilor, psihologilor şi pedagogilor acestora, pentru contribuţie şi rezultate excepţionale în activitate.
Dinsticţia este alcătuită din plachetă, diplomă şi premiu în bani. În fiecare an şcolar pot fi conferite cel mult cinci distincţii.

Dr. Đorđe Natošević
natosevic

Đorđe Natošević s-a născut la Slankamen, la 31 iulie 1821. După absolvirea Liceului de la Karlovci, tânărul Natošević a plecat la Szeged la studii de filosofie cu durata de doi ani, pentru a îndeplini condiţiile pentru studiile juridice. În septembrie 1840 a trecut la Eperјes (Presov) să înveţe dreptul, însă după un an s-a înscris la Fcultatea de Medicină din Pesta. După patru ani a trecut la Viena, unde a absolvit studiile de medicină.
Ca fiu al unui neguţător înstărit, Natošević la Viena ''a închiriat de obicei două camere,i într-una a îngrijit şi hrănit păsări şi aci deseori a primit elevi mai săraci, cărora pe lângă cazare, le-a dat îmbrăcăminte şi cele necesare". Pregătirea de a-şi ajuta prietenii mai săraci cel mai bine o ilustrează mulţumirile adresate de unul dintre prietenii săi, Branko Radičević. La Viena Natošević a prezentat interes şi pentru gimanstică….
Imediat după obţinerea diplomei, Đorđe Natošević a venit la Novi Sad, unde şi-a început practica de medic şi '' pentru serviciile lui de medic nu a primit plată de la lumea săracă". Atunci s-a împrietenit cu episcopul Platon Atanacković, i-a fost medic de familie, şi probabil la îndemnarea acestuia s-a consacrat domeniului învăţământului
La începutul anului şcolar 1853/54 devine profesor şi director al Liceului Sârb din Novi Sad. De atunci şi până la sfârşitul vieţii, în anul 1887, a fost un reformator neobosit al şcolilor sârbeşti din cadrul Monarhiei Habzburgice, exercitând diferite funcţii. Printre altele, a fost administrator al tuturor şcolilor sârbeşti din Ungaria şi referentul principal al şcolilor sârbeşti din Mitropolia de Karlovac. O perioadă de timp, la propunerea kneazului Mihajlo Obrenović, a exercitat funcţia de referent la Ministerul Învăţământului al Cnezatului Serbia. A fost şi preşedinte al "Maticei srpska".

În ultimii ani, începutul anului școlar a fost în același timp și ocazia ca prin acordarea distincției „Đorđe Natošević”, să ne reamintim de cei mai buni indivizi și instituții din perioada precedentă.
Adunarea Provinciei Autonome Voivodina, în ședința ținută pe data de 14 și 15 noiembrie 2018, a adoptat Hotărârea Adunării Provinciei privind instituirea premiilor Provinciei Autonome Voivodina și distincțiilor provinciale.
În domeniul învățământului distincția „Đorđe Natošević” se va acorda la 25 noiembrie pentru rezultate deosebite obţinute în activitatea educativ-instructivă, instituţiilor preşcolare, şcolilor elmentare şi medii, educatorilor în instituţiile preşcolare, profesorilor în şcolile elementare şi medii şi pedagogilor şi psihologilor din aceste instituţii cu sediul în teritoriul Provinciei Autonome Voivodina.
Concursul pentru acordarea distincțiilor va fi publicat cel târziu până la 1 octombrie, într-un ziar, ca apel public, cu informația privind condițiile pentru acordarea distincției și termenul de remitere a propunerii candidaților.
Invităm instituții și indivizi să folosească ocazia și să propună candidați pentru prezenta distincție prestigioasă provincială din domeniul învățământului.

26.08.2019