media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

A Dr. Đorđe Natošević elismerés odaítélése

Az Elismerés létrehozása

Nyilvános felhívás

A Dr. Đorđe Natošević Elismerést 1996. április 12-én Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőházának határozatával hozták létre, és a JSZK egész területén működő általános és középiskoláknak, valamint foglalkoztatottjaiknak ítélték oda a tanításban elért eredményeikért és újításaikért. A nagy számú esélyes jelölt ellenére (az egész Jugoszláv SZK, illetve valamennyi iskolája), öt év alatt, azaz 1996-tól 2000-ig a pályázatokra mindössze 19 jelöltet javasoltak, akik közül öten részesültek az Elismerésben.
Az Elismerés újraérvényesítése céljából, valamint az oktatási intézmények jobb és színvonalasabb munkájának ösztönzésére, Vajdaság AT Képviselőháza 2001. július 11-én (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 8/01. szám) új határozatot hozott az Elismerés odaítéléséről, amelyet autentikus tartományi elismerésként jelölt meg, és Vajdaság Autonóm Tartományban az iskoláskor előtti intézményeknek, az általános és középiskoláknak, és az ott dolgozó nevelőknek, tanároknak, pszichológusoknak és pedagógusoknak ítélnek oda a munkához való rendkívüli hozzájárulásukért és elért eredményeikért.
Az Elismerés plakettből, oklevélből és pénzjutalomból áll.
Minden tanévben legfeljebb öt elismerés ítélhető oda.

Dr. Đorđe Natošević
natosevic

Đorđe Natošević Szalánkeménben (Slankamen) született, 1821. július 31-én. A Karlócai Gimnázium befejezése után az ifjú Natošević Szegeden folytatott kétéves filozófiai tanulmányokat, hogy eleget tegyen a jogi tanulmányok feltételeinek. 1840 szeptemberében Eperјesre (Prešov) ment jogot tanulni, de egy év múlva átiratkozott a pesti Orvostudományi Karra, onnan négy év után Bécsbe költözött és ott fejezte be orvostudományi tanulmányait.
Módos kereskedő fiaként, Natošević Bécsben ''két szobát bérelt, az egyikben madarakat gondozott és etetett, és ebben gyakran fogadott szegény diákokat is, akiket a lakáson kívül ruhával és fehérneművel is ellátott''. A szegény társai iránti segítőkészségét, legékesebben bizonyítja egyikük, Branko Radičević hálája is. Bécsben Natošević érdeklődni kezdett a szertorna iránt.
Közvetlenül az oklevél megszerzése után Natošević visszatért Újvidékre, és megkezdte orvosi praxisát. ''Orvosi szolgáltatásait a szegényekkel nem fizettette meg.“ Ekkor került szorosabb kapcsolatba Platon Atanacković püspökkel, akinek a házi orvosa volt, és valószínűleg az ő hatására döntött a tanügyi hivatás mellett.
Az 1853/54. tanév elején az Újvidéki Szerb Gimnázium tanára és igazgatója lett. Ettől kezdve 1887-ben bekövetkezett haláláig a szerb iskolák fáradhatatlan reformátora volt az akkori Habsburg Monarchiában, ahol különféle feladatokat látott el. A többi között Magyarországon az összes szerb iskola tanfelügyelője, a Karlócai Érsekségben pedig a szerb iskolák fő referense volt. Egy ideig Mihaјlo Obrenović fejedelem meghívására a Szerb Fejedelemség Oktatási Minisztériumában felelős megbízotti tisztségét töltötte be. A Szerb Matica elnöke is volt.

A Dr. Đorđe Natošević elismerés odaítélésével az előző évek során az iskolaév kezdete egyszerre arra is lehetőség volt, hogy visszaemlékezzünk az elmúlt időszak legsikeresebb egyéniségeire és intézményeire.
Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza 2018. november 14-én és 15-én megtartott ülésén meghozta a Vajdaság autonóm tartományi díj és tartományi elismerések megalapításáról szóló tartományi képviselőházi rendeletet.
A Dr. Đorđe Natošević elismerést az oktatás terén november 25-én adják át, melyet a Vajdaság Autonóm Tartomány területén működő iskoláskor előtti intézményeknek, általános iskoláknak, középiskoláknak, az iskoláskor előtti intézmények óvópedagógusainak, az általános iskolák tanítóinak és tanárainak, a középiskolai tanároknak, ezen intézmények pedagógusainak és pszichológusainak a nevelő-oktató munkában elért kimagasló eredményeikért ítélnek oda.
A pályázatot az elismerés átadására legkésőbb október 1-ig teszik közzé napilapokban nyilvános felhívás formájában, értesítve az elismerés odaítélésének feltételeiről és a jelöltek javaslata megküldésének határidejéről.
Felhívjuk az intézményeket és az egyéneket, éljenek a lehetőséggel és javasoljanak jelölteket erre az oktatás terén rangos tartományi elismerésre.

26.08.2019