media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Школска 2022/23. година завршава се 6. јуна


Влада Републике Србије, на седници одржаној првог јуна 2023. године, одлучила је да се друго полугодиште школске 2022/2023. године за ученике основне и средње школе, у делу који се односи на редовну наставу, заврши у уторак, 6. јуна 2023. године. Ова одлука донета је у складу с календарима образовно-васпитног рада за установе образовања, којима је дата могућност одступања од утврђеног броја наставних дана до 5%, док се све остале активности предвиђене календаром остварују и даље како је утврђено.

Образовно-васпитне установе треба да утврде предлог закључних оцена најкасније до 6. јуна, а приликом упознавања ученика и родитеља с предлогом, наставник даје и образложење оцена. Школе су у обавези да ученицима обезбеде услове како би могли да поправе оцене.

Продужени боравак, као и целодневна настава, у оним школама где постоји, организује се до 20. јуна. 2023. године. Школе ће анкетирати родитеље, те ће на основу резултата анкете организовати боравак, односно целодневну наставу.

Све активности у вези са организацијом и реализацијом завршних испита у основној и средњој школи, разредних и поправних испита, годишњих испита у музичким школама, као и свих других испита који се полажу у школама, спроводе се у складу с годишњим планом.

Наставници и стручни сарадници – у оквиру осталих облика образовно-васпитног рада – организују активности и теме ради развоја социјалних и емоционалних вештина ученика (на пример: толеранције, емпатије, тимског рада, креативности, самоконтроле, оптимизма, поштења и захвалности).

Свим школама достављено је детаљно упутство Министарства просвете за поступање у складу с донетим закључцима Владе Републике Србије.

02.06.2023