media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Funcționari

Secretarul provincial este membu al Guvernului Provincial însărcinat cu conducerea secretariatului provincial. Secretarul provincial pentru Educaţie, Reglementări, Administraţie şi Minorităţile Naţionale – Comunităţile Naţionale are locțiitor, subsecretar și cinci secretari provinciali adjuncți.

Robert Otot
Róbert Ótott, vicepreşedinte al Guvernului Provincial şi secretar provincial pentru educaţie, reglementări, administraţie şi minorităţile naţionale - comunităţile naţionale

Róbert Ótott s-a născut la 2 mai 1984, în Senta.
A absolvit Școala de Economie și Comerț din Senta. În anul 2012 și-a luat licența la Facultatea de Drept pentru Economie și Justiție din Novi Sad și a dobândit titlul științific - licențiat în drept.

Din luna ianuarie 2013 lucrează la Administrația comunală din Novi Kneževac pe post de colaborator de specialitate independent. În perioada 2014 - 2021, la Liceul și Școala Profesională „Dositej Obradović” din Novi Kneževac, predă disciplinele Constituția și drepturile cetățenilor și Sociologia cu drepturile cetățenilor. Din anul 2014 până în anul 2018 a fost vicepreședinte al Comitetului pentru uzul oficial al limbii și grafiei al Consiliului Național al Minorității Naționale Maghiare, apoi membru al comitetului din anul 2023. În anul 2016, o perioadă scurtă, exercită funcția de secretar al Adunării comunei Novi Kneževac. În perioada 2016 - 2024 este locțiitor al secretarului provincial pentru agricultură, economia apelor și silvicultură. Participă activ în activitatea organizațiilor civile, societăților cultural-artistice de pe teritoriul comunei Novi Kneževac.

Este membru al Uniunii Maghiarilor din Voivodina din anul 2003. În anul 2019 a fost ales președinte al comitetului local al partidului din Novi Kneževac. Trăiește în Novi Kneževac.

Este căsătorit, are un copil.
Slađana Bursać
Slađana Bursać, locţiitoare a secretarului provincial pentru educaţie, reglementări, administraţie şi minorităţile naţionale – comunităţile naţionale

Slađana Bursać s-a născut în anul 1972 la Krnješevci, comuna Stara Pazova. În anul 1991 a absolvit Școala Medie de Pedagogie, după care şi Academia Pedagogică din Belgrad în anul 1993, iar titlul de profesor învăţământul pe clase l-a dobândit la Facultatea pentru Învăţători din Sombor a Universităţii din Novi Sad, în anul 2004. Examenul de specialitate pentru profesor învăţământul pe clase l-a susţinut în anul 1996. Studiile universitare de masterat Leadership în educație le-a frecventat la Facultatea de Științe Pedagogice din Jagodina, Universitatea din Kragujevac. Examenul pentru licența de director al şcolii l-a susţinut în anul 2020.


Slađana Bursać şi-a dobândit experiență de lucru ca profesor la ŞE „Milan Hadžić” din Vojka din anul 1995 până în anul 2009. În anul 2009, a fost numită director interimar al Şcolii Elementare „Simeon Aranicki” nou înființate din Stara Pazova și a fost directorul școlii menționate timp de trei mandate, din anul 2010 până în anul 2022.

În timpul mandatului lui Slađana Bursać la funcţia de director al ŞE „Simeon Aranicki”, această școală a fost evaluată cu cel mai înalt calificativ la evaluarea externă și ca una dintre zece școli a căror activitate a fost caracterizată de către Ministerul Învăţământului, Științei și Dezvoltării Tehnologice ca fiind excepţională, a fost inclusă în proiectul „3P – Recunoaște, promovează și extinde”. Slađana Bursać a inclus ŞE „Simeon Aranicki” într-un număr mare de proiecte care se ocupă cu dezvoltarea orientării profesionale și antreprenoriat („Orientarea profesională” - GIZ și „Școli antreprenoriale”), ecologie și protecția mediului (Proiectul „Rețele de şcoli ecologice” și „Pentru școli mai curate și mai verzi în Voivodina”), digitalizarea în învăţământ („Sprijin pentru dezvoltarea și cercetarea capitalului uman - educație generală și dezvoltarea capitalului uman”, "Școală inteligentă pentru copii inteligenţi", "Selfie", "Digitalizare"), îmbunătăţirea condițiilor de dezvoltare a activităților sportive în școli („Sportul în școli”, „Școli active”, „Stai drept – crește sănătos”, „Karate în învăţământ”, „Creștem sănătoşi”), prevenirea violenței (proiectul UNICEF „Școli fără violență”) și dezvoltarea profesională a cadrelor didactice, abordări metodologice moderne și curriculum orientat spre rezultate (proiecte ale Ministerului Învăţământului „Razvionica” și „Îmbunătăţirea calității de predare – dezvoltarea competențelor cheie printr-o abordare multidisciplinară – Prin cooperare până la cunoştinţe”). În anul 2021, şcoala a participat și la cercetarea internațională privind competența de citire - PIRLS. Participă în activitatea Rețelei de sprijin pentru educație incluzivă.

Vorbeşte limba rusă şi limba engleză.

E-mail: sladjana.bursac@vojvodina.gov.rs09.05.2024