media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Funcționari

Secretarul provincial este membu al Guvernului Provincial însărcinat cu conducerea secretariatului provincial. Secretarul provincial pentru Educaţie, Reglementări, Administraţie şi Minorităţile Naţionale – Comunităţile Naţionale are locțiitor, subsecretar și cinci secretari provinciali adjuncți.

Zolt Sakalas
Szakállas Zsolt, vicepreşedinte al Guvernului Provincial şi secretar provincial pentru educaţie, reglementări, administraţie şi minorităţile naţionale - comunităţile naţionale

Szakállas Zsolt s-a născut în 1984 la Novi Sad. Liceul „Svetozar Marković” l-a frecventat în limba maghiară în oraşul natal, unde a absolvit şi Facultatea de Drept.

În perioada studiilor şi în urma absolvirii, s-a perfecţionat la facultăţi din Germania (Campus Europae) şi Ungaria. În anul 2008 a obţinut titlul de licenţiat în drept, iar în anul 2010 şi-a încheiat studiile master şi a devenit deţinătorul Premiului de excepţie pentru succesul obţinut în cursul studierii la Universitatea din Novi Sad. Bursier al Bundestag-ului (IPS) este ales în anul 2011.

Experienţă în muncă a obţinut la Tribunalul Comunal din Novi Sad, în calitate de stagiar-voluntar, iar apoi, din anul 2009, cu mici pauze, în administraţia provincială. Din anul 2016 este subsecretar al Secretariatului Provincial pentru Educaţie, Reglementări, Administraţie şi Minorităţile Naţionale - Comunităţile Naţionale. A absolvit Academia Diplomatică de pe lângă Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Serbia.

Este membru al Uniunii Maghiarilor din Voivodina.

Pe lângă limba maternă - limba maghiară şi limba sârbă, vorbeşte cursiv limba engleză şi limba germană, dar înţelege şi limba franceză.

Este căsătorit.
Slađana Bursać
Slađana Bursać, locţiitoare a secretarului provincial pentru educaţie, reglementări, administraţie şi minorităţile naţionale – comunităţile naţionale

Slađana Bursać s-a născut în anul 1972 la Krnješevci, comuna Stara Pazova. În anul 1991 a absolvit Școala Medie de Pedagogie, după care şi Academia Pedagogică din Belgrad în anul 1993, iar titlul de profesor învăţământul pe clase l-a dobândit la Facultatea pentru Învăţători din Sombor a Universităţii din Novi Sad, în anul 2004. Examenul de specialitate pentru profesor învăţământul pe clase l-a susţinut în anul 1996. Studiile universitare de masterat Leadership în educație le-a frecventat la Facultatea de Științe Pedagogice din Jagodina, Universitatea din Kragujevac. Examenul pentru licența de director al şcolii l-a susţinut în anul 2020.


Slađana Bursać şi-a dobândit experiență de lucru ca profesor la ŞE „Milan Hadžić” din Vojka din anul 1995 până în anul 2009. În anul 2009, a fost numită director interimar al Şcolii Elementare „Simeon Aranicki” nou înființate din Stara Pazova și a fost directorul școlii menționate timp de trei mandate, din anul 2010 până în anul 2022.

În timpul mandatului lui Slađana Bursać la funcţia de director al ŞE „Simeon Aranicki”, această școală a fost evaluată cu cel mai înalt calificativ la evaluarea externă și ca una dintre zece școli a căror activitate a fost caracterizată de către Ministerul Învăţământului, Științei și Dezvoltării Tehnologice ca fiind excepţională, a fost inclusă în proiectul „3P – Recunoaște, promovează și extinde”. Slađana Bursać a inclus ŞE „Simeon Aranicki” într-un număr mare de proiecte care se ocupă cu dezvoltarea orientării profesionale și antreprenoriat („Orientarea profesională” - GIZ și „Școli antreprenoriale”), ecologie și protecția mediului (Proiectul „Rețele de şcoli ecologice” și „Pentru școli mai curate și mai verzi în Voivodina”), digitalizarea în învăţământ („Sprijin pentru dezvoltarea și cercetarea capitalului uman - educație generală și dezvoltarea capitalului uman”, "Școală inteligentă pentru copii inteligenţi", "Selfie", "Digitalizare"), îmbunătăţirea condițiilor de dezvoltare a activităților sportive în școli („Sportul în școli”, „Școli active”, „Stai drept – crește sănătos”, „Karate în învăţământ”, „Creștem sănătoşi”), prevenirea violenței (proiectul UNICEF „Școli fără violență”) și dezvoltarea profesională a cadrelor didactice, abordări metodologice moderne și curriculum orientat spre rezultate (proiecte ale Ministerului Învăţământului „Razvionica” și „Îmbunătăţirea calității de predare – dezvoltarea competențelor cheie printr-o abordare multidisciplinară – Prin cooperare până la cunoştinţe”). În anul 2021, şcoala a participat și la cercetarea internațională privind competența de citire - PIRLS. Participă în activitatea Rețelei de sprijin pentru educație incluzivă.

Vorbeşte limba rusă şi limba engleză.

E-mail: sladjana.bursac@vojvodina.gov.rs05.10.2022