media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Двеста десет милиона динара за реконструкцију школа и за израде техничке документације

DCS9310.JPG


Уговори по два конкурса у области образовања потписани су данас у Свечаном холу Покрајинске владе. И ове године, као и претходних година, издвојена су знатна средства за инвестиционо одржавање образовно-васпитних објеката, као и за израду техничке документације.

„Укупно 180 милиона динара определили смо за реконструкцију, адаптацију, санацију, инвестиционо и текуће одржавање објеката установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа. Поред тога, издвојили смо и приближно тридесет милиона динара за израду техничке документације за потребе установа основног и средњег образовања и васпитања на територији АПВ.” – рекао је потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар Жолт Сакалаш.

Средства су распоређена на следећи начин. У оквиру првог конкурса, сто двадесет један милион динара – на нивоу основног образовања, четрдесет милиона – на нивоу средњег образовања, 7,5 милиона – за домове ученика и 11,5 милиона динара – за предшколске установе. У оквиру другог конкурса, за основне школе опредељено је двадесет милиона динара, док је за средње школе 9,6 милиона динара.

Секретар Сакалаш је на крају истакао и то да ће подршка Покрајинске владе остати доследна, како би предшколци и ученици основних и средњих школа у Војводини имали најбоље могуће услове за школовање, а кориснике средстава замолио је да се радови реализују у што краћем року.

У оквиру догађаја помоћнице покрајинског секретара Милица Вучићевић и Тијана Павлов дале су упутства за реализацију уговора и разјасниле евентуалне недоумице.

24.05.2023

  • DCS9310.JPG
  • DCS9310.JPG
  • DCS9310.JPG
  • DCS9310.JPG
  • DCS9310.JPG
  • DCS9310.JPG
  • DCS9310.JPG
  • DCS9310.JPG