media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Честитка поводом Светског дана културне разноликости за дијалог и развој


Општом декларацијом о културној разноликости, државе су признале културну разноликост као заједничку вредност човечанства, с циљем да се помогне државама да у сопственим срединама поштују и промовишу културну разноликост. Од 2002. године, за Светски дан културне разноликости за дијалог и развој проглашен је 21. мај.

Аутономна покрајина Војводина јесте подручје где више од двадесет пет различитих националних мањина ‒ националних заједница вековима и свакодневно користе своја права и где се негује дух уважавања културне различитости и дијалога. У таквој атмосфери, дијалог и сарадња су неминовни и на завидном су нивоу, те представљају базу за даљи културни и целокупни друштвени развој покрајине. У том смислу, Покрајинска влада се доследно и предано бави унапређивањем и заштитом културне разноликости свих етничких заједница које живе у покрајини. То управо доказују и рад и активности покрајинских органа који током целе године – јавним конкурсима, јавним огласима, програмима, пројектима и позивима – промовишу развој културне шароликости, друштвеног дијалога, мултикултуралности и интеркултуралности покрајине, посебно када су у питању деца.

Свесни чињенице да је културна разноликост предуслов даљег друштвеног развоја, утемељеног на суживоту, међусобном поштовању, разумевању и прихватању, са искреним уверењем да ћемо и у будућности наставити да поштујемо и негујемо те драгоцене вредности, честитам свима Светски дан културне разноликости за дијалог и развој.

Покрајински секретар
Szakállas Zsolt
(Жолт Сакалаш)

19.05.2023