media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Винчованка Националному совиту ческей националней меншини


З нагоди 16. мая, Дня Националного совиту ческей националней меншини у Републики Сербиї, посилам найсердечнєйши винчованки Националному совиту ческей националней меншини, як и шицким припаднїком ческей националней меншини – националней заєднїци.

Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци окремну увагу придава пестованю и очуваню язика, писма, култури, традициї и правом на информованє шицких националних заєднїцох хтори жию на тим подручу, цо потвердзенє єднакого почитованя шицких гражданох, як и озбильносци политики хтору водзи Покраїнска влада.

У Автономней покраїни Войводини, у заєднїцтву з другима националнима заєднїцами жию и припаднїки ческей националней заєднїци, пестуюци вредносци интеркултуралносци, соживота, медзисобного почитованя, довирия и розуменя. Ческа национална заєднїца допринєсла очуваню и унапредзованю тих вредносцох, а так би мало буц и у будучносци.

Прето, винчуєм вам Дзень Националного совиту ческей националней меншини!

Покраїнски секретар,
Жолт Сакалаш

15.05.2023