media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

151 милион за превоженє школярох штреднїх школох


Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци нєшка, на адреси войводянских городох и општинох, хтори участвовали на Конкурсу за реґресованє превоженя школярох штреднїх школох на териториї Автономней покраїни Войводини у 2023. року, послал на подпис контракти за реґресованє трошкох превоженя школярох штреднїх школох. За тоту наменку видвоєни средства у суми од 151.000.000,00 динари.

На тот способ, участвуєме у софинансованю превоженя 17.637 школярох войводянских штреднїх школох у медзигородским транспорту, хтори кажди дзень путую од места биваня по школу и назад.

Циль же бизме на тото способ школяром оможлївели безпечне и доступне превоженє, же бизме зменшали финансийну терху їх фамелийом и стимуловали континуовану прусутносц на настави.

11.05.2023