media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Дани информатике

Циљ овог пројекта јесте подстицање процеса информатизације наставе у школама АП Војводине, као и популарисање нове технологије у школским наставним и ваннаставним активностима. То подразумева да у догледно време рачунар у школи буде један од основних алата, средство за остваривање боље и савремене комуникације између свих субјеката који непосредно и посредно учествују у васпитно-образовном раду. Елементи који су се узимали у обзир при вредновању јесу:
• формирање рачунарских учионица у школи;
• примена рачунара при руковођењу школом;
• прикључење на интернет и његова употреба за потребе руковођења школом, наставом и другим школским активностима;
• подстицање оспособљавања наставника за примену рачунара у настави путем акредитованих семинара;
• израда мултимедијалних презентација за наставу и њихова примена, као и формирање базе оваквих презентација на интернету путем активности Ревија образовних софтвера;
• праћење учешћа и успеха ученика на такмичењима из информатике по Календару Министарства просвете, науке и технолошког развоја и по пропозицијама Мајкрософта;
• учешће и резултати постигнути на такмичењима из роботике;
• популаризација употребе интерактивних табли у настави путем активности Креативна употреба интерактивне табле;
• подстицање формирања функционалног школског сајта;
• подстицање употребе система за учење на даљину за потребе наставних и ваннаставних активности.

Овим циклусом настављено је додељивање награде под именом доајена информатике у АП Војводини – проф. Стјепана Хана. Та награда додељује се сваке године најбољој школи у АП Војводини на пољу информатике.

Учесници и награђени у пројекту

11.04.2017