media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Обавештење о расписивању огласа за постављење сталних судских преводилаца и сталних судских тумача знакова слепих, глувих или немих лица за подручје виших судова на територији Aутономне покрајине Војводине


08. март 2023. године ‒ У складу с Правилником о сталним судским тумачима („Службени гласник РС”, бр. 35/2010, 80/2016 и 7/2017), а према исказаним потребама виших судова на територији Аутономне покрајине Војводине, Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице расписао је Оглас за постављење сталних судских преводилаца и сталних судских тумача знакова слепих, глувих или немих лица за подручје виших судова на територији Аутономне покрајине Војводине (објављен у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”, бр. 11/23, листу „Ало” и „Magyar Szo”).

Пријаве на оглас, с доказима о испуњавању услова из тачке II овог огласа, достављају се у року од 15 дана од дана објављивања огласа на адресу: Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, Булевар Михајла Пупина број 16, 21000 Нови Сад, с назнаком Пријава на оглас за постављење сталних судских преводилаца и сталних судских тумача знакова слепих, глувих или немих лица за подручје виших судова на територији Аутономне Покрајине Војводине.

Пријаве се подносе на обрасцу који се може преузети на интернет страници Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице: www.puma.vojvodina.gov.rs, у делу „Сервиси” – рубрика „Судски тумачи”. Рок за подношење пријава јесте 15 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве неће се разматрати.

08.03.2023