media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Protecţia datelor

Protecţia datelor pe website
Vizitarea website-ului Secretariatului Provincial pentru Educaţie, Reglementări, Administraţie şi Minorităţile Naţionale – Comunităţile Naţionale nu solicită să lăsaţi date personale.
Cu scopul securităţii datelor d-voastră, elaborarea acestora se face în conformitate cu dispoziţiile Legii privind protecţia datelor privind personalitatea şi consimţământul d- voastră.
Colectarea automată a datelor se face cu prilejul accesării conţinuturilor website-ului. Se colectează informaţii care se referă la felul browser pe internet, numărul vizitelor, timpul mediu petrecut pe site, paginile vizitate, domeniul prestatorului de servicii internet etc. Aceste date anonime le folosim în scopuri statistice şi de avansare continuă a wesite-ului.

Condiţiile de folosire
Conţinutul website-ului îl puteţi vedea, copia sau tipări în exclusivitate în scopuri personale, necomerciale. În caz contrar, nu puteţi folosi, modifica, copia, tipări, prezenta, reproduce, distribui sau publica informaţii de pe acest site fără autorizaţia organului.

Conţinutul şi aspectul website-ului pot fi modificate sau actualizate fără anunţul anterior al organului. Informaţiile pe acest site pot conţine greşeli tehnice sau tipografice.
Website-ul poate să conţină link-uri la alte website-uri, care se oferă din partea persoanelor terţe. Indicăm asupra faptului că noi nu avem nici o influenţă asupra elaborării conţinuturilor acestor website-uri.
Organul nu este responsabil pentru paguba provocată în mod direct, indirect, drept consecinţă sau pentru alte pagube apărute prin folosirea prezentului site sau a altor website link.
Încercările neautorizate de a se posta sau modifica conţinutul site-ului, sau de a se provoca în alt mod pagubă pe site sau sistemul de calculatoare, sunt strict interzise şi punitive prin lege.

Copyright 2014 pentru Educaţie, Reglementări, Administraţie şi Minorităţile Naţionale – Comunităţile Naţionale. Toate drepturile menţinute.

24.03.2017