media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

O webovej prezentácii

Oficiálna webová prezentácia Pokrajinského sekretariátu pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá je na adrese www.puma.vojvodina.gov.rs.
Na tejto oficiálnej webovej prezentácii sú sprístupnené údaje o práci sekretariátu, najnovšie správy o aktivitách. V bode ponuky Dokumenty môžete si vyhľadať relevantnú legislatívu a iné predpisy a dokumenty z oblasti práce orgánu. Je zabezpečený aj prístup k verejným evidenciám, ktoré vedie sekretariát a k Úradnému vestníku APV.

Technické údaje
Webová prezentácia je vypracovaná na základe W3C HTML5 i CSS3 štandardov. Je kompatibilná s najviac používanými webovými vyhľadávačmi. Webová prezentácia je prispôsobená rôznym rozmerom obrazoviek, od desktop počítačov a laptopov po tablety a telefóny.

Webová prezentácia nepodporuje Internet Explorer verziu 8.

Odporúčané bezplatné webové vyhľadávače:
Mozilla Firefox
Microsoft Windows Internet Explorer 9.0 ili noviji
Opera
Google Chrome

28.03.2017