media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Sektor za materijalno-financijske poslove

U Sektoru za materijalno-financijske poslove (u daljnjem tekstu Sektor) obavljaju se materijalno-financijski poslovi za potrebe Tajništva i s njima povezani studijsko-analitički, dokumentacijski i statističko-evidencijski poslovi iz područja predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i učeničkog standarda, te područja ostvarivanja zaštite i unapređenja ljudskih i manjinskih prava, očuvanja i njegovanja međunacionalne tolerancije kao i službene uporabe jezika i pisama u Pokrajini. U Sektoru se obavljaju i materijalno-financijski poslovi za potrebe neizravnog korisnika Tajništva.

U okviru Sektora izrađuju se prijedlozi proračuna Tajništva i godišnjeg financijskog plana Tajništva, kao i kvartalnih planova; izrađuje se dokumentacija za realiziranje poduzetih financijskih obveza te periodična i godišnja izvješća o izvršenju financijskog plana Tajništva. U Sektoru se obavljaju i poslovi iz područja javnih nabava za potrebe Tajništva: sastavlja se plan javnih nabava za tekuću proračunsku godinu i izrađuju periodična i godišnja izvješća Upravi za javne nabave.
U okviru Sektora proučava se i prati stanje objekata i opreme u obrazovnim ustanovama na teritoriju Pokrajine, utvrđuju se potrebe i uvjeti za realiziranje popravki, investicijskog održavanja i investicija u područijima iz djelokruga Tajništva, odnosno izrađuju se i realiziraju planovi za tekuće održavanje obrazovnih ustanova i buduće investiranje u njih.

U Sektoru za materijalno-financijske poslove, uže unutarnje jedinice jesu: Odjel za materijalno-financijske poslove za područje obrazovanja i Odsjek za materijalno-finansijske poslove.

11.04.2017