media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Sectorul pentru Activităţile Material-Financiare

În Sectorul pentru Activităţi Material-Financiare (în continuare Sectorul) se efectuează activităţi material-financiare pentru nevoile Secretariatului şi legate de acestea activităţi de studiu-analitice, documentaţionale şi statistică-evidenţă din domeniul educaţiei preşcolare, elementare şi medii şi al standardului elevilor, apoi din domeniul realizării protecţiei şi avansării drepturilor omului şi minorităţilor naţionale, păstrării şi cultivării toleranţei interetnice, precum şi uzului oficial al limbilor şi grafiilor în Provincie. În Sector se efectuează şi activităţi material-financiare pentru nevoile beneficiarului indirect al Secretariatului. În cadrul Sectorului se elaborează proiectul bugetului Secretariatului şi al planului financiar anual al Secretariatului, precum şi al planurilor trimestriale; se elaborează documentaţia pentru realizarea obligaţiilor financiare preluate, apoi raporturile periodice şi anuale privind executarea planului financiar al Secretariatului.

În Sector se efectuează şi activităţi din domeniul achiziţiilor publice pentru nevoile Secretariatului: se alcătuieşte planul achiziţiilor publice pentru anul bugetar în curs şi se elaborează raporturile anuale şi periodice ale Direcţiei pentru Achiziţiile Publice.
În cadrul Sectorului se examinează şi urmăreşte starea obiectivelor şi a utilajelor din instituţiile de învăţământ din teritoriul Provinciei, se stabilesc nevoile şi condiţiile pentru realizarea reparaţiilor, întreţinerii şi investiţiilor în domeniile din sfera de atribuţii a Secretariatului, respectiv se elaborează şi realizează planuri pentru întreţinerea curentă a instituţiilor de învăţământ şi investiţiile viitoare în acestea.

În Sectorul pentru Activităţile Material-Financiare, unităţi interne restrânse sunt: Departamentul pentru activităţi material-financiare pentru domeniul învăţământului şi Secţia pentru activităţi material-financiare.

11.03.2017