media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Informacije od javnog značaja

Pravo na pristup informacijama od javnog značaja kojima raspolaže Pokrajinsko tajništvo za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice.

Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja uređuju se prava na pristup informacijama od javnog značaja kojima raspolažu tijela javne vlasti, radi ostvarenja i zaštite interesa javnosti da zna i ostvarenja slobodnog demokratskog poretka i otvorenog društva.
Radi ostvarivanja prava na pristup informacijama od javnog značaja kojima raspolažu tijela javne vlasti, ustanovljen je institut Povjerenika za informacije od javnog značaja, kao samostalnog državnog tijela, koji je neovisan u vršenju svoje nadležnosti.
Svako ima pravo da mu bude priopćeno posjeduje li tijelo vlasti određenu informaciju od javnog značaja, odnosno je li mu ona inače dostupna, kao i da mu se učini dostupnom tako što će mu se omogućiti uvid u dokument koji sadrži informaciju od javnog značaja, pravo na presliku tog dokumenta, kao i pravo da mu se, na zahtjev, preslika dokumenta uputi poštom, faksom, elektroničkom poštom ili na drugi način.
Postupak za pristup informacijama od javnog značaja započinje na temelju usmenog ili pismenog zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja.

Zahtjevi za ostvarivanja prava na pristup informacijama od javnog značaja mogu se dostaviti putem poštanske službe na adresu: Pokrajinsko tajništvo za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina br. 16 ili predati neposredno na pisarnici, Novi Sad, ulica Bulevar Mihajla Pupina br. 16.

Osoba ovlaštena za postupanje po zahtjevima za pristup informacijama od javnog značaja za područje uprave i nacionalnih zajednica je:
Vesna Rašetić, kontakt: 021/487-43-96; vesna.rasetic@vojvodina.gov.rs


Osoba ovlaštena za postupanje po zahtjevima za pristup informacijama od javnog značaja za područje obrazovanja je:
Danijela Kostić, kontakt: 021/487-44-01; danijela.kostic@vojvodina.gov.rs


Pokrajinsko tajništvo za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, suglasno odredbama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, omogućava tražitelju informacije uvid u dokument koji sadrži informaciju od javnog značaja, pravo na presliku tog dokumenta, kao i pravo da mu se, na zahtjev, preslika dokumenta uputi poštom, faksom, elektroničkom poštom ili na drugi način.
Informacija od javnog značaja, u smislu ovog Zakona, jest informacija kojom raspolaže tijelo javne vlasti, nastala u radu ili u vezi s radom tijela javne vlasti, sadržana u određenom dokumentu, a odnosi se na sve ono o čemu javnost ima opravdan interes znati.
Tajništvo neće omogućiti ostvarivanje na pristup informacijama od javnog značaja ukoliko su ispunjeni uvjeti iz članaka 9, 10. i 14. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Ukoliko se tražena informacija od javnog značaja može izdvojiti od ostalih informacija u dokumentu u koje Tajništvo nije dužno tražitelju omogućiti uvid, tijelo vlasti omogućit će tražitelju uvid u dio dokumenta koji sadrži samo izdvojenu informaciju i obavijestit će ga da preostali sadržaj dokumenta nije dostupan.

Tajništvo neće tražitelju omogućiti ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja ako tražitelj zlouporabljuje prava na pristup informacijama od javnog značaja, naročito ako je traženje nerazumno, učestalo, kada se ponavlja zahtjev za istim ili već dobivenim informacijama ili kada se traži preveliki broj informacija.
Također, neće se tražitelju omogućiti ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja ako bi time povrijedio pravo na privatnost, pravo na ugled ili koje drugo pravo osobe na koju se tražena informacija osobno odnosi, osim:

1) ako je osoba na to pristala;
2) ako se radi o ličnosti, pojavi ili događaju od interesa za javnost, a naročito ako se radi o nositelju državne i političke funkcije i ako je informacija važna s obzirom na funkciju koju ta osoba vrši, i
3) ako se radi o osobi koja je svojim ponašanjem, naročito u vezi s privatnim životom, dala povoda za traženje informacije.

Potrebni dokumenti
1. Zahtjev za pristup informacijama od javnog značaja
2. Žalba kada Tajništvo nije postupilo u cijelosti po zahtjevu tražitelja u zakonskom roku

08.01.2021