media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Informaţiile de interes public

Dreptul la informaţiile de interes public de care dispune Secretariatul Provincial pentru Educaţie, Reglementări, Administraţie şi Minorităţile Naţionale - Comunităţile Naţionale.

În baza Legii privind liberul acces la informaţiile de interes public se reglementează drepturile pentru acces la informaţiile de interes public de care dispun organele autorităţilor publice, în vederea realizării şi protecţiei interesului publicului de a şti şi realizării unei orânduiri democratice libere şi a unei societăţi deschise.
În vederea exercitării dreptului de acces la informaţiile de interes public de care dispun organele autorităţii publice, a fost instituit Funcţionarul autorizat pentru informaţii de interes public, ca organ de stat independent, care este autonom în executarea atribuţiilor sale.
Fiecare persoană are dreptul de a i se comunica dacă organul autorităţii posedă o anumită informaţie de interes public, respectiv dacă aceasta îi este dealtfel accesibilă, precum şi să i se facă accesibilă în aşa fel că i se va pune la dispoziţie documentul care conţine informaţia de interes public, dreptul la copia documentului respectiv, precum şi dreptul ca, la solicitare, copia documentului să i se trimită prin poştă, fax, poşta electronică sau într-un alt mod.
Procedura de acces la informaţiile de interes public începe în urma solicitării în scris sau oral pentru exercitarea dreptului de acces la informaţiile de interes public.

Solicitările pentru exercitarea dreptului la informaţiile de interes public se pot trimite prin intermediul serviciului postal, pe adresa: Secretariatul Provincial pentru Educaţie, Reglementări, Administraţie şi Minorităţile Naţionale - Comunităţile Naţionale, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina nr. 16 sau se pot preda direct la registratură, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina nr. 16.

Persoana autorizată pentru procedarea conform cererilor de acces la informaţiile de interes public pentru domeniul administraţiei şi comunităţilor naţionale este:
Vesna Rašetić, contact: 021/487-43-96; vesna.rasetic@vojvodina.gov.rs

Persoana autorizată pentru procedarea conform cererilor de acces la informaţiile de interes public pentru domeniul educaţiei este:
Danijela Kostić, contact: 021/487-44-01; danijela.kostic@vojvodina.gov.rs

Secretariatul Provincial pentru Educaţie, Reglementări, Administraţie şi Minorităţile Naţionale - Comunităţile Naţionale, în conformitate cu prevederile Legii privind liberul acces la informaţiile de interes public, îi face posibil solicitantului informaţiei accesul la documentul care conţine informaţia de interes public, dreptul la copia documentului respectiv, precum şi dreptul ca, la solicitare, copia documentului să i se trimită prin poştă, fax, poşta electronică sau într-un alt mod.
Informaţia de interes public, în sensul acestei legi, este informaţia de care dispune organul autorităţii publice, apărută în activitatea sau în legătură cu activitatea organului autorităţii publice, cuprinsă într-un anumit document şi care se referă la fapte despre care publicul are interes justificat de a şti. Secretariatul nu va face posibilă exercitarea dreptului de acces la informaţiile de interes public în cazul în care n-au fost îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 9, 10 şi 14 din Legea privind liberul acces la informaţiile de interes public.

În cazul în care informaţia de interes public solicitată poate fi separată de celelalte informaţii din documentul pe care Secretariatul nu este obligat de a-l pune la dispoziţia solicitantului, organul autorităţii îi va face posibil solicitantului accesul la secţiunea documentului care conţine informaţia separată şi îl va informa că restul documentului nu este accesibil.

Secretariatul nu-i va facilita solicitantului exercitarea dreptului de acces la informaţiile de interes public dacă solicitantul face abuz de dreptul de acces la informaţiile de interes public, mai ales dacă solicitarea este ininteligibilă, frecventă, dacă se repetă solicitarea pentru aceleaşi informaţii sau informaţiile deja date sau când se solicită un număr mare de informaţii.
La fel, nu i se va facilita solicitantului exercitarea dreptului de acces la informaţiile de interes public dacă prin aceasta s-ar leza dreptul la intimitate, dreptul la demnitate sau un alt drept al persoanei la care se referă personal informaţia solicitată, cu excepţia:

1) dacă persoana a acceptat aceasta;
2) dacă este vorba despre persoana, fenomenul sau evenimentul de interes pentru public, mai ales dacă este vorba despre un titular al funcţiei de stat şi politice şi dacă informaţia este importantă având în vedere funcţia pe care o exercită persoana respectivă şi
3) dacă este vorba despre persoana care prin comportamentul său, mai ales în legătură cu viaţa privată, a oferit motiv pentru informaţia solicitată.

Documente necesare
1. Cerere pentru accesul la informaţiile de interes public
2. Plângere când Secretariatul n-a procedat în întregime conform cererii solicitantului în termenul legal

08.01.2021