media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Davanje suglasnosti na uporabu imena „Vojvodina“

Ime "Vojvodina" mogu u svom nazivu koristiti gospodarska društva, ustanove i udruge (u daljnjem testu: organizacije) na način da se uporabom imena "Vojvodina" ne dovodi u pitanje ugled Autonomne Pokrajine Vojvodine.
Pokrajinsko tajništvo za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice daje suglasnost na uporabu imena „Vojvodina“ organizacijama čija je djelatnost u vezi s djelokrugom rada Tajništva, kao i drugim organizacijama ako se ne može utvrditi koje je pokrajinsko tijelo uprave nadležno za davanje suglasnosti.

Zahtjev za suglasnost na uporabu imena „Vojvodina“ podnosi se preko Pokrajinskog tajništva za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice. Zahtjev sadrži: podatke o podnositelju, obrazloženje zahtjeva i dokumente koji se podnose uz zahtjev. Zahtjev, s prilozima, može se predati osobno putem pisarnice pokrajinskih tijela; putem pošte na adresu Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad; putem e-maila na adrese: tatjana.stojanov@ vojvodina.gov.rs i dijana.katona@vojvodina.gov.rs .
Na izdano rješenje plaća se pokrajinska upravna pristojba u iznosu od 447.940,00 dinara.

• žiro račun broj: 840-742231843-30;
• model i poziv na broj: 97 142230942701;
• Primatelj: Proračun AP Vojvodine, Pokrajinsko tajništvo za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice;
• Svrha uplate: izdavanje rješenja
Uporaba imena „Vojvodina“, način traženja suglasnosti i iznos pristojbe koja se plaća uređeni su:
1. Odlukom o uporabi imena „Vojvodina“ („Službeni list APV”, broj: 10/05) (Dokument je trenutačno dostupan samo na srpskom jeziku)
2. Pokrajinskom skupštinskom odlukom o pokrajinskim upravnim pristojbama („Službeni list APV“, broj: 40/19, 59/20 – usklađeni dinarski iznosi, 45/21 – usklađeni dinarski iznosi, 54/21 – usklađeni dinarski iznosi, i 52/22 – usklađeni dinarski iznosi). (Dokument je trenutačno dostupan samo na srpskom jeziku)

Za sve potrebne informacije u vezi s davanjem suglasnosti na uporabu imena „Vojvodina“ možete se obratiti Tatjani Stojanov, višem savjetniku-rukovoditelju Skupine za propise (ured I/63 telefon 487-4685, tatjana.stojanov@ vojvodina.gov.rs) i Dijani Katona, višem savjetniku-načelniku Odjela za propise i poslove uprave (ured I/63 telefon 487-4427, dijana.katona@vojvodina.gov.rs).
Sektor za propise vodi evidenciju o suglasnostima za uporabu imena „Vojvodina“ koje je dalo Pokrajinsko tajništvo za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice.

10.05.2023