media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Obaveštenje u vezi sa za on-lajn pristupom Portalu eKonkursi

Za on-lajn konkurisanje potrebno je registrovati pravno lice na Portalu eKonkursi, i nakon provere podataka (u roku od 36 sati) na Vaš imejl će stići link za aktivaciju korisničkog naloga.
Pre registracije, obavezno pročitati Uputstvo za korisnike.

Prilikom konkurisanja korisnici koji ne poseduju digitalni sertifikat (izdat od strane sertifikacionog tela) treba da pošalju overenu prijavu i dokumentaciju na adresu Sekretarijata (Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice, Bulevar Mihajla Pupina 16., Novi Sad).

Pravna lica koja su konkurisala od 2010. godine na konkurse sekretarijata i zainteresovana za on-lajn pristup Portalu eKonkursi treba da pošalju popunjen formular na pomenutu adresu. Na formularu treba da se upišu podaci o pravnom licu i fizičkom licu (radnik ili zastupnik pravnog lica) koje će pristupati sistemu.
Nakon evidentiranja, na Vaš imejl će stići link za aktivaciju korisničkog naloga.

Mogućnosti sistema eKonkursi:

  Registrovani korisnici imaju mogućnost:

 • podnošenja prijave elektronskim putem (uz elektronski potpis), ako nemaju treba da dostave i u papiru overeno;

 • komunikacije sa obrađivačem putem portala eKonkursi;

 • dobijanje obaveštenja o promeni statusa konkursa;

 • pregled podnetih prijava;

 • praćenje promene statusa prijave i informacije vezane za prijavu;

 • mogućnost podnošenja izveštaja elektronski (upload skeniranih dokumenta);

 • mogućnost objavljivanja kratke informacije o pravnom licu na portalu eKonkursi.

  Neregistrovani korisnici imaju mogućnost:

 • preuzimanja konkursne dokumentacije;

 • dobijaju obaveštenje na e-mail o promeni statusa prijave (ako su naznačili e-mail adresu na prijavi);

 • pregleda rezultata konkursa.


Kontakt adresa: ekonkurs(at)vojvodina.gov.rs

Napomena:
Ukoliko se pravna i fizička lica registruju sa pogršnim podacima, njihova registracija neće biti odobrena.
Prilikom pristupa Portalu eKonkurs, moguće je da će se pojaviti obaveštenje o nedostatku veb-sertifikata o bezbednosti, slobodno nastavite s radom klikom na Countinue to this website (Internet Explorer) ili I understand the Risks ->Get Certificate (Mozzilla Firefox).

07.06.2011