media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Jezički ispiti

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice organizuje polaganje ispita iz stranog jezika i jezika nacionalnih zajednica za rad u organima uprave.

Na ispitu se proverava nivo znanja stranog jezika odnosno jezika nacionalne zajednice, prema nivou koji kandidat prijavi. Opšte znanje ima tri nivoa: osnovni, srednji i visoki nivo, a posebno se proverava i poznavanje stručne terminologije iz oblasti prava i uprave.

Pravo polaganja ispita ima svako zainteresovano lice.

Zahtev za polaganje ispita iz stranog jezika - jezika nacionalne manjine Preuzmi
Zahtev za izdavanje uverenja o poznavanju stranog jezika - jezika nacionalne manjine Preuzmi

Zahtev se podnosi Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, Bulevar Mihajla Pupina br.16, 21000 Novi Sad.
Zahtev podnosi kandidat, a može ga podneti i organ uprave, drugi organ ili pravno lice, gde je kandidat zaposlen, kada je njegovim aktom o sistematizaciji predviđeno da je za obavljanje poslova potreban odgovarajući nivo znanja stranog jezika ili jezika nacionalne zajednice.

Kandidat se najkasnije deset dana pre održavanja ispita, lično ili putem poslodavca, obaveštava o datumu, mestu, vremenu i visini naknade za polaganje ispita.
Troškove polaganja ispita snosi kandidat ili poslodavac, uplatom najkasnije tri dana pre polaganja. Dokaz o izvršenoj uplati kandidat dostavlja sekretaru komisija.
Pokrajinski sekretar obrazovao je ispitne komisije koje na pismenom i usmenom delu ispita proveravaju znanje kandidata. Pismeni deo ispita traje 90 minuta i kandidat ima pravo da koristi rečnik.
Kandidat koji nije položio ispit ima pravo na polaganje popravnog ispita u roku od 30 dana, pri čemu mu se priznaje položeni pismeni deo ispita. Ako ne položi popravni ispit, zahtev za ponovno polaganje ne može se podneti pre isteka roka od tri meseca.

U određenim slučajevima, može se zatražiti izdavanje uverenja bez polaganja ispita, i to:
- za osnovni nivo opšteg znanja – ako se priloži dokaz o najmanje dva završena razreda osnovne ili srednje škole na tom jeziku;
- za srednji nivo opšteg znanja – ako se priloži dokaz o pohađanju nastave i sticanju diplome srednjeg obrazovanja na tom jeziku;
- za visoki nivo opšteg znanja – ako se priloži dokaz da je kandidat na fakultetu nastavu pohađao na određenom jeziku i diplomirao na fakultetu na tom jeziku, odnosno da je položio fakultetski kolokvijum iz stručne terminologije na tom jeziku;
- za stručno-terminološko znanje – dokaz je rešenje o postavljenju za stalnog sudskog tumača iz tog jezika.

Za sve potrebne informacije, možete se obratiti
Jovani Mitrović – kontakt za jezičke ispite,
kancelarija: I/68; broj telefona: 021/487 4552;
imejl: jovana.mitrovic@vojvodina.gov.rs

Pokrajinska skupštinska odluka o ispitu iz stranog jezika i jezika nacionalne manjine za rad u organima uprave („Službeni list APV”, broj 14/2003, 2/2006, 18/09)
Pravilnik o načinu povere znanja iz stranog jezika i jezika nacionalne manjine („Službeni list APV”, broj 6/2004)

Sve imenske reči koje se u ovom tekstu koriste u muškom rodu, a imaju i ženski rod, podrazumevaju istovremeno i te iste imenske reči u ženskom rodu.

03.03.2022