media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

A Vajdaság elnevezés használatának jóváhagyása


A Vajdaság elnevezést a gazdasági társaságok, intézmények és egyesületek (a továbbiakban: szervezetek) oly módon használhatják elnevezéseikben, hogy a Vajdaság elnevezés használatával nem vonják kétségbe Vajdaság Autonóm Tartomány tekintélyét.
A Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság a Vajdaság elnevezés használatát azoknak a szervezeteknek hagyja jóvá, amelyek tevékenysége kapcsolatban áll a Titkárság munkakörével, valamint más szervezeteknek is, amennyiben nem állapítható meg, hogy mely tartományi közigazgatási szerv illetékes az engedély kiadására.

A Vajdaság elnevezés jóváhagyása iránti kérelmet (A dokumentum jelenleg szerb nyelven érhető el) a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárságnak kell benyújtani. A kérelemnek a következőket kell tartalmaznia: a kérelmező adatait, a kérelem indoklását és a kérelemhez csatolandó dokumentációt. A kérelem – a mellékletekkel együtt – benyújtható személyesen a tartományi szervek iktatójában, postai úton az alábbi címre: Mihajlo Pupin sugárút 16. szám, Újvidék, valamint e-mail formájában a következő címekre: tatjana.stojanov@vojvodina.gov.rs és dijana.katona@vojvodina.gov.rs .
A kiállított határozatra tartományi közigazgatási illetéket kell fizetni 447.940,00 dinár összegben.

• Zsírószámla: 840-742231843-30
• Modell és hivatkozási szám: 97 142230942701
• Felhasználó: Vajdaság AT költségvetése, Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság
• A befizetés célja: határozat kiállítása

A Vajdaság elnevezés használatát, a jóváhagyás igénylési módját, valamint a fizetendő illeték összegét az alábbiak szabályozzák:
1. A Vajdaság elnevezés használatáról szóló határozat (VAT Hivatalos Lapja, 10/2005. szám) (A dokumentum jelenleg szerb nyelven érhető el) és
2. A tartományi közigazgatási illetékekről szóló tartományi képviselőházi rendelet (VAT Hivatalos Lapja, 40/2019., 59/2020. szám – összehangolt dinár összegek, 45/2021. szám – összehangolt dinár összegek, 54/2021. szám - összehangolt dinár összegek és 52/2022. szám - összehangolt dinár összegek). (A dokumentum jelenleg szerb nyelven érhető el)

A Vajdaság elnevezés használatának jóváhagyására vonatkozó szükséges információkkal kapcsolatban forduljon Tatjana Stojanovhoz, a Jogalkotási Részleg vezetőjéhez-főtanácsosához (I/63. számú iroda, telefon: 487-4685, tatjana.stojanov@ vojvodina.gov.rs) és Dijana Katonához, a Jogalkotási és Közigazgatási Teendők Osztálya vezetőjéhez-főtanácsosához (I/63. számú iroda, telefon: 487-4427, dijana.katona@vojvodina.gov.rs).

A Jogalkotási Főosztály nyilvántartást vezet a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság Vajdaság elnevezés használatára vonatkozó jóváhagyásairól.

10.05.2023