media

Претрага надлежности

Поништи

Број надлежности: 636

Надлежност Врста Статус
Техничко одржавање државних водних путева на територији Аутономне покрајине Војводине изворна извршава се Детаљи
Решавање по захтевима за продужење рока одобрења за експлоатациони простор и количине резерви и/или ресурса подземних вода и геотермалних ресурса поверена извршава се Детаљи
Решавање по захтевима за коришћење података и документације основних геолошких истраживања која су финансирана из буџета Републике Србије поверена извршава се Детаљи
Решавање по захтевима за издавање одобрења за експлоатацију поверена извршава се Детаљи
Решавање по захтевима за пренос одобрења за примењена геолошка истраживања минералних и других геолошких ресурса, одобрења за задржавање права на истражни простор, одобрења за експлоатационо поље и/или одобрења за експлоатацију минералних сировина и/или других геолошких ресурса поверена извршава се Детаљи
Вођење евиденције о пријави почетка извођења геолошких истраживања поверена извршава се Детаљи
Вођење евиденције о пријави почетка извођења рударских радова поверена извршава се Детаљи
Вођење евиденције о уплати накнаде за вршење примењених геолошких истраживања и слања опомене за неблаговремено плаћање накнаде поверена извршава се Детаљи
Вођење евиденције о уплати накнаде за коришћење минералних сировина и слања опомене за неблаговремено плаћање накнаде поверена извршава се Детаљи
Решавање по захтеву обвезника накнаде за одлагање плаћања дуговане накнаде поверена извршава се Детаљи
Вођење евиденције о достави годишњих оперативних планова и извештаја о пословању носиоца експлоатације поверена извршава се Детаљи
Прибављање сагласности од носиоца истраживања пре доношења коначне одлуке о решавању по захтевима за издавање геолошких истраживања минералних и других геолошких ресурса и прибављање мишљења од носиоца истраживања пре доношења коначне одлуке о решавању по захтевима за издавање геолошких истраживања нафте и гаса и подземних вода за водоснадбевање поверена извршава се Детаљи
Решавање по захтевима за издавање одобрења за изградњу рударских објеката и/или извођење рударских радова поверена извршава се Детаљи
Решавање по захтевима за издавање одобрења за извођење рударских радова по Рударском пројекту на истраживању чврстих минералних сировина поверена извршава се Детаљи
Учествује у изради Стратегије управљања отпадом и програма превенције стварања отпада изворна извршава се Детаљи
Координира и врши послове управљања отпадом од значаја за аутономну покрајину и прати стање у овој области изворна извршава се Детаљи