media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Резултати конкурсa - Конкурс за финансованє и софинансованє програмох и проєктох у обласци образованя у АП Войводини у 2023. року


Конкурс

Приява – предшколски установи
Правилнїк – предшколски установи
Резултати конкурсa

Приява – програми и проєкти у обласци основного и штреднього образованя – установи
Приява – програми и проєкти у обласци основного и штреднього образованя – здруженя
Правилнїк – основне и штреднє образованє
Резултати конкурсa

Приява – школярски стандард
Правилнїк – школярски стандард
Резултати конкурсa

Приява – язични компетенциї
Правилнїк – язични компетенциї
Резултати конкурсa

Приява – образованє одроснутих
Правилнїк – образованє одроснутих
Резултати конкурсa

Приява – двоязична настава
Правилнїк – двоязична настава
Резултати конкурсох – основни школи
Резултати конкурсох – штреднї школи

05.06.2023