media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Архива документа

Propisi
Pokrajinska skupštinska odlukа o Vladi AP Vojvodine ("Sl. list APV", broj 4/2010) Преузми 92kb
Statut Autonomne Pokrajine Vojvodine ("Službeni list APV", broj 17/2009) Преузми 236kb
Pokrajinska skupštinska odluka o sprovođenju Statuta Autonomne Pokrajine Vojvodine ("Sl. list APV", broj 18/09) Преузми 80kb
Zakon o utvrđivanju određenih nadležnosti Autonomne Pokrajine ("Sl. glasnik RS", broj 6/02) Преузми
Statut AP Vojvodine ("Sl. list APV", broj 17/91) Преузми
Oblast - upotreba simbola
Pokrajinska skupštinska odluka o zastavi AP Vojvodine ("Službeni list APV", broj: 02/04, 18/09-promena naziva akta) Преузми 30kb
Pokrajinska skupštinska odluka o upotrebi istorijskog znamenja АPV ("Službeni list APV", broj: 10/02, 18/09-promena naziva akta) Преузми 36kb
Uputstvo o bližem uređivanju upotrebe grba APV ("Službeni list APV", broj: 18/03) Преузми 48kb
Oblast - pokrajinska uprava
Odluka o Strategiji eUprave pokrajinskih organa sa akcionim planom do 2015. godine ("Službeni list APV", br. 26/2013) Преузми 64kb
Tekst Strategije euprave pokrajinskih organa od 2007.godine Преузми 525kb
Pokrajinska uredba o utvrđivanju zvanja i zanimanja zaposlenih u pokrajinskim organima i o načelima za unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mesta ("Službeni list APV" broj 24/12, 35/12, 16/14, 40/14, 1/15 ) Преузми 113kb
Strategija eUprave pokrajinskih organa sa akcionim planom do 2015.godine Преузми 1,17Mb
Odluka o kodeksu ponašanja u pokrajinskim organima ("Službeni list APV" broj 9/2013) Преузми 84kb
Pokrajinska uredba o ocenjivanju i napredovanju zaposlenih ("Službeni list APV", broj: 2/2013) Преузми 76kb
Pokrajinskа skupštinskа odlukа o pokrajinskoj upravi - prečišćeni tekst ("Službeni list APV", broj: 40/2012) Преузми 240kb
Pokrajinska skupštinska odluka o izmenama i dopunama pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskim službenicima ("Službeni list APV", broj: 9/2011) Преузми 56kb
Pokrajinska uredba o razvrstavanju radnih mesta u pokrajinskim organima ("Službeni list APV", broj 17/07, 21/07, 07/09, 18/09-promena naziva akta, 07/10) Преузми 108kb
Pokrajinska skupštinska odluka o izmenama i dopunama Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi ("Službeni list APV", broj:4/2011) Преузми 144kb
Odluka o obrazovanju Saveta za reformu pokrajinske uprave ("Službeni list APV", broj: 17/06, 15/07, 15/10) Преузми 76kb
Odluka o obrazovanju i imenovanju Komisije za žalbe Vlade APV ("Službeni list APV" broj: 15/07, 02/09, 13/10) Преузми 88kb
Pokrajinska uredba o postupku i načinu raspisivanja i sprovođenja internog oglasa i konkursa radi popunjavanja radnih mesta ("Službeni list APV", broj: 17/07, 18/09-promena naziva akta) Преузми 136kb
Pokrajinska uredba o ocenjivanju pokrajinskih službenika ("Službeni list APV", broj: 17/07, 18/09-promena naziva akta) Преузми 120kb
Pokrajinska skupštinska odluka o pokrajinskim službenicima ("Službeni list APV", broj: 9/09-prečišćen tekst, 18/09-promena naziva akta) Преузми 248kb
Odluka o Strategiji reforme i razvoja pokrajinske uprave („Sl.list APV“ broj 14/16, 5/08, 15/08) Преузми 772kb
Odluka o Strategiji euprave pokrajinskih organa ("Službeni list APV", broj 18/2007) Преузми 60kb
Uputstvo o bližem uređivanju načina vođenja centralne kadrovske evidencije ("Službeni list APV" br.15/07) Преузми 74kb
Tekst Strategije reforme i razvoja pokrajinske uprave Преузми 773kb
Oblast - obrazovanje
Pravilnik o školskom kalendaru za srednje škole sa sedištem na teritoriji APV za školsku 2015/2016. godinu Преузми 192kb
Pravilnik o školskom kalendaru za osnovne škole sa sedištem na teritoriji APV za školsku 2015/2016. godinu Преузми 183kb
Pravilnik o načinu primene utvrđenih kriterijuma za regresiranje prevoza učenika srednjih škola Преузми 132kb
Pravilnik o dodeli budžetskih sredstava za finansiranje i sufinansiranje nabavke opreme za škole za srednje obrazovanje i vaspitanje na teritoriji APV Преузми 252kb
Pravilnik o dodeli budžetskih sredstava za finansiranje i sufinansiranje nabavke opreme za ustanove učeničkog standarda na teritoriji APV Преузми 264kb
Pravilnik o dodeli budžetskih sredstava nacionalnih saveta nacionalnih manjina u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja Преузми 192kb
Pravilnik o školskom kalendaru za srednje škole sa sedištem na teritoriji APV za školsku 2014/2015. godinu Преузми 516kb
Pravilnik o školskom kalendaru za osnovne škole sa sedištem na teritoriji APV za školsku 2014/2015. godinu Преузми 280kb
Pravilnik o načinu primene utvrđenih kriterijuma za regresiranje prevoza učenika srednjih škola Преузми 364kb
Pravilnik o dodeli budžetskih sredstava PSOUNZ za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja i oblasti učeničkog standarda Преузми 212kb
Pravilnik o načinu primene utvrđenih kriterijuma za regresiranje prevoza učenika srednjih škola Преузми 100kb
Zakon o osnovnoj školi ("Sl. glasnik RS", br. 50/92, 53/93, 67/93, 48/94, 66/94 - odluka USRS, 22/2002, 62/2003, 64/2003, 101/2005, 72/2009) Преузми 151kb
Zakon o srednjoj školi ("Sl. glasnik RS", br. 50/92, 53/93, 67/93, 48/94, 24/96, 23/2002, 25/2002, 62/2003, 64/2003, 101/2005, 72/2009) Преузми 146kb
Oblast - ostvarivanje prava nacionalnih manjina - nacionalnih zajednica
Odluka o načinu i kriterijumima raspoređivanja budžetskih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice za nacionalne savete nacionalnih manjina ("Službeni list APV", broj:40/2012) Преузми 88kb
Pokrajinskа skupštinskа odlukа o Savetu nacionalnih zajednica ("Službeni list APV", broj: 04/10) Преузми 96kb
Odluku o dodeli budžetskih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za propise, upravu i nacionalne manjine za dotacije etničkim zajednicama ("Službeni list APV", broj 5/2006) Преузми
Pokrajinska skupštinska odluka o bližem uređivanju pojedinih pitanja službene upotrebe jezika i pisama nacionalnih manjina na teritoriji APV ("Službeni list APV", br. 08/03, 09/03), 18/09, "Sl. glasnik RS", br.69/2010 - Odluka US RS) Преузми 62kb
Pokrajinska skupštinska odluka o višejezičkim obrascima izvoda iz matičnih knjiga i o načinu upisa u iste("Službeni list APV", broj: 01/01, 08/03, 18/09-promena naziva akta) Преузми 89kb
Odluka o raspodeli budžetskih sredstava PS za propise, upravu i nacionalne manjine organima i organizacijama u čijem radu su u službenoj upotrebi jezici i pisma nacionalnih manjina ("Službeni list APV", broj 6/2008) Преузми 52kb
Odluku o obrazovanju Pokrajinskog saveta nacionalnih zajednica ("Službeni list APV", 11/2006) Преузми 62kb
Odluku o raspoređivanju budžetskih sredstava PS za propise, upravu i nacionalne manjine za Nacionalne savete nacionalnih manjina ("Službeni list APV", broj 9/2004) Преузми 45kb
Pokrajinski propisi - ostalo
Odluke o izborima Преузми 410kb
Uputstvo o pripremi kadrovskog plana Преузми 2.410 KB
Odluka o obrazovanju Pokrajinskog saveta za bezbednost ("Službeni list APV", broj 4/2005, 2/2009) Преузми 241kb
Pokrajinska skupštinska odluka o Pokrajinskom ombudsmanu ("Službeni list APV", broj: 23/02, 05/04, 16/05, 18/09-promena naziva akta) Преузми 89kb
Odluka o pokrajinskoj stipendiji ("Službeni list APV", broj 4/2008) Преузми 96kb
Odluka o utvrđivanju predloga mreže opštinskih i okružnih sudova na teritoriji APV (2006. godina) Преузми 87kb
Odluka o utvrđivanju predloga mreže prekršajnih sudova na teritoriji APV (2006.godina) Преузми 73kb
Odluka o sastavu Upravnog odbora fonda ("Službeni list APV", broj 6/2005) Преузми 40kb
Informacije
Informacije i izveštaji za školsku godinu 2013/2014 Преузми 3,35MB
Informacije i izveštaji za školsku godinu 2012/2013 Преузми 1,94MB
Informacija u vezi sa sprovođenjem projekta „Uvođenje dvojezičke nastave – na srpskom i engleskom jeziku Преузми 88kb
Informacije i izveštaji - podaci za 2012.godinu Преузми 4,85MB
Informacije i izveštaji - podaci za 2011.godinu Преузми 5,32MB
Informacije i izveštaji - podaci za 2010.godinu Преузми 4,42MB
Informacije i izveštaji - podaci za 2009.godinu Преузми 3,57MB
Informacije i izveštaji - podaci za 2007.godinu Преузми 308kb
Informacije i izveštaji - podaci za 2006. godinu Преузми 268kb
Informacije i izveštaji - podaci za 2005. godinu Преузми 565kb
Informacije i izveštaji - podaci za 2004.godinu Преузми 427kb
Finansijski dokumenti sekretarijata
Finansijski plan Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanјe, propise, upravu i nacionalne manјine-nacionalne zajednice za 2015. godinu – Rebalans – Oktobar, 2015. godine Преузми 1,16 KB
Finansijski plan Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanјe, propise, upravu i nacionalne manјine-nacionalne zajednice za 2015. godinu – Rebalans – Jul, 2015. godine Преузми 1,205 KB
Finansijski plan PS za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice za 2015. godinu Преузми 1,19Mb
Izveštaj o izvršenјu finansijskog plana Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanјe, propise, upravu i nacionalne manјine-nacionalne zajednice za period od 01.01.2014. do 31.12.2014. godine Преузми 1,9 KB
Finansijski plan pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice za 2014. godinu Преузми 1Mb
Izveštaj o izvršenјu finansijskog plana Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanјe, upravu i nacionalne zajednice za period od 01.01.2013. do 31.12.2013. godine Преузми 1,9 KB
Finansijski plan pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice za 2013. godinu Преузми 1,38 MB
Oblast - javne nabavke
Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke u Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, prоpise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice Преузми 563 KB
Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke u Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, prоpise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice Преузми 454 KB
Informatori
Informator o radu PS za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice za 2017. godinu Преузми 7.618 KB
Informator o radu PS za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice za 2016. godinu Преузми 2.210 KB
Informator o radu PS za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - naciоnalne zajednice za 2015.godinu Преузми 2.722 KB
Informator o radu PS za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice za 2014. godinu Преузми 1,93Mb
Informator o radu PS za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice za 2012. godinu Преузми 1Mb
Informator o radu septembar 2010. godine Преузми 1,12Mb
Informator o radu za 2009. godinu Преузми 1,12mb
Informator za 2008. godinu Преузми 928kb
Informator za 2006. godinu Преузми 512kb
Informator za 2007. godinu Преузми 532kb
Informator za 2005/2006 godinu Преузми 442kb
Projekat Afirmacija multikulturalizma i tolerancije u Vojvodini
Kviz: Koliko se poznajemo? Muzičke numere Преузми 55,8MB
Kviz: Koliko se poznajemo? Propozicije takmičenja Преузми 1Mb
Kviz: Koliko se poznajemo? Uputstvo za korišćenje kataloga Преузми 24kb
Publikacija „Koliko se poznajemo“ – XI izdanje Преузми 7MB
Propozicije takmičenja Kviz: Koliko se poznajemo? 2011 Преузми 64kb
Informacija o realizaciji pete faze projekta «Afirmacija multikulturalizma i tolerancije u Vojvodini» 2009-2010. god. Преузми
Skripta Kviz: Koliko se poznajemo? 2010 Преузми 2,37MB
Skripta Kviz: Koliko se poznajemo? 2010 dopuna Преузми 584kb
Propozicije takmičenja Kviz "Koliko se poznajemo" IV ciklus Преузми 180kb
Informacija o realizaciji treće faze projekta «Afirmacija multikulturalizma i tolerancije u Vojvodini» Преузми 252kb
Projekat: Аfirmacija multikulturalizma i tolerancije u Vojvodini IV faza 2008-2009 Преузми 420kb
Brošura: Koliko se poznajemo? (elektronska verzija) 2009 Преузми 15,1MB
Brošura: Koliko se poznajemo? Pitanja 2009 Преузми 288kb
Brošura: Koliko se poznajemo? (na mađarskom jeziku – radna verzija) 2009 Преузми 1,33MB
Projekat: Аfirmacija multikulturalizma i tolerancije u Vojvodini treća faza 2007-2008 Преузми 440kb
Ostali dokumenti sekretarijata
Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice - IV izmena Преузми 22 KB
Pravilnik o izmeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice - III izmena Преузми 581kb
Pravilnik o izmeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice - II izmena Преузми 261 KB
Pravilnik o izmeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice - I izmena Преузми 259 KB
Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u PS za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice Преузми 137kb
Pravilnik o izmenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u PS za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice Преузми 18kb
Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u PS za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice Преузми 92 KB
Pravilnik o izmenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice Преузми 26 KB
Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice Преузми 663kb
Plan rada Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice za 2016. godinu Преузми 268kb
Materijal za pripremu stručnog ispita za licence za nastavnike, vaspitače i str.saradnike na mađarskom jeziku Преузми 599kb
Službena upotreba jezika i pisma na teritoriji AP Vojvodine Преузми 171kb
Seminar- Pravno normiranje u APV (materijali) 2006 Преузми 943kb