media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Архива документа

Formulari, zahtevi
Obrazac zahteva za prenos sredstava za otpremninu i dostava dokumentacije Преузми 59kb
Propisi
Kolektivni ugovor za organe Autonomne pokrajine Vojvodine-nezvanično prečišćen tekst (“Službeni list APV”, broj: 8/15, 46/15 i 2/16) Преузми 290kb
Pokrajinska skupštinska odlukа o Vladi AP Vojvodine ("Sl. list APV", broj 4/2010) Преузми 92kb
Statut Autonomne Pokrajine Vojvodine ("Službeni list APV", broj 17/2009) Преузми 236kb
Pokrajinska skupštinska odluka o sprovođenju Statuta Autonomne Pokrajine Vojvodine ("Sl. list APV", broj 18/09) Преузми 80kb
Zakon o utvrđivanju određenih nadležnosti Autonomne Pokrajine ("Sl. glasnik RS", broj 6/02) Преузми
Statut AP Vojvodine ("Sl. list APV", broj 17/91) Преузми
Oblast - upotreba simbola
Pokrajinska skupštinska odluka o zastavi AP Vojvodine ("Službeni list APV", broj: 02/04, 18/09-promena naziva akta) Преузми 30kb
Pokrajinska skupštinska odluka o upotrebi istorijskog znamenja АPV ("Službeni list APV", broj: 10/02, 18/09-promena naziva akta) Преузми 36kb
Uputstvo o bližem uređivanju upotrebe grba APV ("Službeni list APV", broj: 18/03) Преузми 48kb
Oblast - pokrajinska uprava
Odluka o Strategiji eUprave pokrajinskih organa sa akcionim planom do 2015. godine ("Službeni list APV", br. 26/2013) Преузми 64kb
Tekst Strategije euprave pokrajinskih organa od 2007.godine Преузми 525kb
Kodeks ponašanja službenika i nameštenika u pokrajinskim organima („Službeni list APV“, broj: 54/17) Преузми 41kb
Poslovnik o radu pokrajinske vlade („Službeni list APV”, broj: 52/2014) Преузми 168kb
Pokrajinska uredba o utvrđivanju zvanja i zanimanja zaposlenih u pokrajinskim organima i o načelima za unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mesta ("Službeni list APV" broj 24/12, 35/12, 16/14, 40/14, 1/15 ) Преузми 113kb
Strategija eUprave pokrajinskih organa sa akcionim planom do 2015.godine Преузми 1,17Mb
Odluka o kodeksu ponašanja u pokrajinskim organima ("Službeni list APV" broj 9/2013) Преузми 84kb
Pokrajinska uredba o ocenjivanju i napredovanju zaposlenih ("Službeni list APV", broj: 2/2013) Преузми 76kb
Pokrajinskа skupštinskа odlukа o pokrajinskoj upravi - prečišćeni tekst ("Službeni list APV", broj: 40/2012) Преузми 240kb
Pokrajinska skupštinska odluka o izmenama i dopunama pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskim službenicima ("Službeni list APV", broj: 9/2011) Преузми 56kb
Pokrajinska uredba o razvrstavanju radnih mesta u pokrajinskim organima ("Službeni list APV", broj 17/07, 21/07, 07/09, 18/09-promena naziva akta, 07/10) Преузми 108kb
Pokrajinska skupštinska odluka o izmenama i dopunama Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi ("Službeni list APV", broj:4/2011) Преузми 144kb
Pokrajinska skupštinska odluka o pokrajinskim administrativnim taksama („Službeni list APV“, broj: 20/09, 03/11) Преузми
Odluka o obrazovanju Saveta za reformu pokrajinske uprave ("Službeni list APV", broj: 17/06, 15/07, 15/10) Преузми 76kb
Odluka o obrazovanju i imenovanju Komisije za žalbe Vlade APV ("Službeni list APV" broj: 15/07, 02/09, 13/10) Преузми 88kb
Pokrajinska uredba o postupku i načinu raspisivanja i sprovođenja internog oglasa i konkursa radi popunjavanja radnih mesta ("Službeni list APV", broj: 17/07, 18/09-promena naziva akta) Преузми 136kb
Pokrajinska uredba o ocenjivanju pokrajinskih službenika ("Službeni list APV", broj: 17/07, 18/09-promena naziva akta) Преузми 120kb
Pokrajinska skupštinska odluka o pokrajinskim službenicima ("Službeni list APV", broj: 9/09-prečišćen tekst, 18/09-promena naziva akta) Преузми 248kb
Odluka o Strategiji reforme i razvoja pokrajinske uprave („Sl.list APV“ broj 14/16, 5/08, 15/08) Преузми 772kb
Odluka o Strategiji euprave pokrajinskih organa ("Službeni list APV", broj 18/2007) Преузми 60kb
Uputstvo o bližem uređivanju načina vođenja centralne kadrovske evidencije ("Službeni list APV" br.15/07) Преузми 74kb
Tekst Strategije reforme i razvoja pokrajinske uprave Преузми 773kb
Oblast - obrazovanje
Troškovnik za obračun refundacije troškova inspektora u vezi s vršenjem inspekcijskog nadzora u oblasti obrazovanja Преузми 596 KB
Pravilnik o školskom kalendaru i školski kalendar za osnovne škole sa sedištem na teritoriji APV za školsku 2018/2019. godinu Преузми 682 KB
Pravilnik o školskom kalendaru i školski kalendar za srednje škole sa sedištem na teritoriji APV za školsku 2018/2019. godinu Преузми 508 KB
Informacija o realizaciji dvojezičke nastave u osnovnim i srednjim školama na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u školskoj 2017/2018. godini Преузми 50 kb
Informacija o upisu učenika u prvi razred osnovne škole u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u školskoj 2017/18. godini Преузми 724 KB
Informacija o osnovnom obrazovanju i vaspitanju učenika, s posebnim osvrtom na obrazovanje na jezicima nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u školskoj 2016/17. godini Преузми 379 KB
Informacija o upisu učenika u prvi razred osnovne škole u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u školskoj 2016/17. godini Преузми 4.131 KB
Informacija o osnovnom obrazovanju i vaspitanju učenika, s posebnim osvrtom na obrazovanje na jezicima nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u školskoj 2015/16. godini Преузми 370 KB
Informacija o upisu učenika u prvi razred osnovne škole u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u školskoj 2015/16. godini Преузми 322 KB
Informacija o prijemu učenika u domove učenika na teritoriji APV u školskoj 2017/2018. godini Преузми 54 KB
Informacija o obuhvatu dece obaveznim pripremnim predškolskim programom, sa osvrtom na inkluzivno vaspitanje i obrazovanje u predškolskim ustanovama u školskoj 2017/2018. godini u Autonomnoj pokrajini Vojvodini Преузми 103kb
Informacija o udžbenicima na jeziku i pismu nacionalne manjine nacionalne zajednice u 2017. godini Преузми 40 KB
Informacija o srednjem obrazovanju i vaspitanju učenika, s posebnim osvrtom na obrazovanje na jezicima nacionalnih manjina − nacionalnih zajednica u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u školskoj 2017/2018. godini Преузми 530 kb
Informacija o upisu učenika u prvi razred srednjih škola na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u školskoj 2017/2018. godini Преузми 397 KB
Informacija o upisu učenika u prvi razred srednjih škola na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u školskoj 2016/2017. godini Преузми 203 KB
Informacija o upisu učenika u prvi razred srednjih škola na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u školskoj 2015/2016. godini Преузми 161 KB
Informacija o srednjem obrazovanju u APV u školskoj 2016/17. Преузми 244 KB
Informacija o realizaciji dvojezične nastave u osnovnim i srednjim školama na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u školskoj 2016/2017. godini Преузми 51 KB
Informacija o prijemu učenika u domove učenika na teritoriji APV u školskoj 2016/2017. godini Преузми 72kb
Informacija o obuhvatu dece obaveznim pripremnim predškolskim programom, sa osvrtom na inkluzivno vaspitanje i obrazovanje u predškolskim ustanovama u školskoj 2016/2017. godini u APV Преузми 118kb
Informacija o osnovnom obrazovanju u APV u školskoj 2015/16. Преузми 370kb
Informacija o srednjem obrazovanju u APV u školskoj 2015/16. Преузми 354kb
Informacija o školskoj 2014/15. godini u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama na teritoriji APV Преузми 16,60 MB
Informacija o osnovnom obrazovanju i vaspitanju učenika, s posebnim osvrtom na obrazovanje na jezicima nacionalnih manjina - nacionalnih zajednica u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u školskoj 2014/15. godini Преузми 387 KB
Informacija o upisu učenika u prvi razred osnovne škole u AP Vojvodini u školskoj 2014/15. godini Преузми 82 KB
Informacija o srednjem obrazovanju i vaspitanju učenika, s posebnim osvrtom na školovanje na jezicima n.m.− n.z. u APV u školskoj 2014/15. godini Преузми 360kb
Informacija o obuhvatu dece obaveznim pripremnim predškolskim programom sa osvrtom na inkluzivno vaspitanje i obrazovanje u predškolskim ustanovama u školskoj 2014/2015. godini u APV Преузми 124kb
Informacija o upisu učenika u prvi razred srednje škole za školsku 2014/2015. godinu u APV Преузми 212kb
Pravilnik o izmeni Pravilnika o školskom kalendaru za srednje škole sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za školsku 2017/2018. godinu – I izmena Преузми 279kb
Pravilnik o izmeni Pravilnika o školskom kalendaru za osnovne škole sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za školsku 2017/2018. godinu – II izmena Преузми 267 kb
Troškovnik za obračun refundacije troškova inspektora u vezi s vršenjem inspekcijskog nadzora u oblasti obrazovanja Преузми 200kb
Pravilnik o izmeni Pravilnika o školskom kalendaru za osnovne škole sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za školsku 2017/2018. godinu Преузми 245 kb
Pravilnik o školskom kalendaru i školski kalendar za srednje škole sa sedištem na teritoriji APV za školsku 2017/2018. godinu Преузми 390 KB
Pravilnik o školskom kalendaru i školski kalendar za osnovne škole sa sedištem na teritoriji APV za školsku 2017/2018. godinu Преузми 393 KB
Izveštaj o sprovođenju konkursa za regresiranje prevoza učenika srednjih škola u AP Vojvodini za 2016 godinu Преузми 79kb
Analiza o osipanju učenika u APV Преузми 472kb
Pravilnik o školskom kalendaru za osnovne škole sa sedištem na teritoriji APV za školsku 2016/2017. godinu Преузми 81 kb
Školski kalendar za osnovne škole sa sedištem na teritoriji APV za školsku 2016/2017. godinu Преузми 188 kb
Pravilnik o školskom kalendaru za srednje škole sa sedištem na teritoriji APV za školsku 2016/2017. godinu Преузми 80 kb
Školski kalendar za srednje škole sa sedištem na teritoriji APV za školsku 2016/2017. godinu Преузми 188 kb
Pravilnik o školskom kalendaru za srednje škole sa sedištem na teritoriji APV za školsku 2015/2016. godinu Преузми 192kb
Pravilnik o školskom kalendaru za osnovne škole sa sedištem na teritoriji APV za školsku 2015/2016. godinu Преузми 183kb
Pravilnik o načinu primene utvrđenih kriterijuma za regresiranje prevoza učenika srednjih škola Преузми 132kb
Pravilnik o dodeli budžetskih sredstava za finansiranje i sufinansiranje nabavke opreme za škole za srednje obrazovanje i vaspitanje na teritoriji APV Преузми 252kb
Pravilnik o dodeli budžetskih sredstava za finansiranje i sufinansiranje nabavke opreme za ustanove učeničkog standarda na teritoriji APV Преузми 264kb
Pravilnik o dodeli budžetskih sredstava nacionalnih saveta nacionalnih manjina u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja Преузми 192kb
Pravilnik o školskom kalendaru za srednje škole sa sedištem na teritoriji APV za školsku 2014/2015. godinu Преузми 516kb
Pravilnik o školskom kalendaru za osnovne škole sa sedištem na teritoriji APV za školsku 2014/2015. godinu Преузми 280kb
Pravilnik o načinu primene utvrđenih kriterijuma za regresiranje prevoza učenika srednjih škola Преузми 364kb
Pravilnik o dodeli budžetskih sredstava PSOUNZ za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja i oblasti učeničkog standarda Преузми 212kb
Pravilnik o načinu primene utvrđenih kriterijuma za regresiranje prevoza učenika srednjih škola Преузми 100kb
Zakon o osnovnoj školi ("Sl. glasnik RS", br. 50/92, 53/93, 67/93, 48/94, 66/94 - odluka USRS, 22/2002, 62/2003, 64/2003, 101/2005, 72/2009) Преузми 151kb
Zakon o srednjoj školi ("Sl. glasnik RS", br. 50/92, 53/93, 67/93, 48/94, 24/96, 23/2002, 25/2002, 62/2003, 64/2003, 101/2005, 72/2009) Преузми 146kb
Oblast - ostvarivanje prava nacionalnih manjina - nacionalnih zajednica
Godišnji plan inspekcijskog nadzora nad primenom službene upotrebe jezika i pisma na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. godinu Преузми 5593 kb
Godišnji plan inspekcijskog nadzora nad primenom službene upotrebe jezika i pisma na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za 2019. godinu Преузми 88 KB
Pokrajinska skupštinska odluka o dodeli budžetskih sredstava organizacijama nacionalnih manjina-nacionalnih zajednica (Sluzbeni list APV broj 14/2015) Преузми 43kb
Pokrajinska skupštinska odluka o načinu i kriterijumima dodele budžetskih sredstava za nacionalne savete nacionalnih manjina („Službeni list APV”, broj: 54/2014) Преузми 92kb
Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina ("Službeni glasnik RS", br. 72/2009, 20/2014 - odluka US i 55/2014) Преузми
Odluka o načinu i kriterijumima raspoređivanja budžetskih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice za nacionalne savete nacionalnih manjina ("Službeni list APV", broj:40/2012) Преузми 88kb
Pokrajinskа skupštinskа odlukа o Savetu nacionalnih zajednica ("Službeni list APV", broj: 04/10) Преузми 96kb
Odluku o dodeli budžetskih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za propise, upravu i nacionalne manjine za dotacije etničkim zajednicama ("Službeni list APV", broj 5/2006) Преузми
Zakon o službenoj upotrebi jezika i pisama ("Službeni glasnik RS", broj: 45/91, 53/93, 67/93, 67/93, 48/94, 101/05, 20/10) Преузми
Pokrajinska skupštinska odluka o bližem uređivanju pojedinih pitanja službene upotrebe jezika i pisama nacionalnih manjina na teritoriji APV ("Službeni list APV", br. 08/03, 09/03), 18/09, "Sl. glasnik RS", br.69/2010 - Odluka US RS) Преузми 62kb
Pokrajinska skupštinska odluka o višejezičkim obrascima izvoda iz matičnih knjiga i o načinu upisa u iste("Službeni list APV", broj: 01/01, 08/03, 18/09-promena naziva akta) Преузми 89kb
Odluka o raspodeli budžetskih sredstava PS za propise, upravu i nacionalne manjine organima i organizacijama u čijem radu su u službenoj upotrebi jezici i pisma nacionalnih manjina ("Službeni list APV", broj 6/2008) Преузми 52kb
Odluku o obrazovanju Pokrajinskog saveta nacionalnih zajednica ("Službeni list APV", 11/2006) Преузми 62kb
Odluku o raspoređivanju budžetskih sredstava PS za propise, upravu i nacionalne manjine za Nacionalne savete nacionalnih manjina ("Službeni list APV", broj 9/2004) Преузми 45kb
ZAKON O ZAŠTITI PRAVA I SLOBODA NACIONALNIH MANJINA („Službeni list SRJ“, br. 11/2002, „Službeni list SCG“, br. 1/2003 – Ustavna povelja i „Službeni glasnik RS“, br. 72/2009 – dr. zakon i 97/2013 – odluka US) Преузми 88kb
Pokrajinski propisi - ostalo
Uputstvo o pripremi kadrovskog plana Преузми 2.410 KB
Odluke o izborima Преузми 410kb
Odluka o obrazovanju Pokrajinskog saveta za bezbednost ("Službeni list APV", broj 4/2005, 2/2009) Преузми 241kb
Pokrajinska skupštinska odluka o Pokrajinskom ombudsmanu ("Službeni list APV", broj: 23/02, 05/04, 16/05, 18/09-promena naziva akta) Преузми 89kb
Odluka o pokrajinskoj stipendiji ("Službeni list APV", broj 4/2008) Преузми 96kb
Odluka o utvrđivanju predloga mreže opštinskih i okružnih sudova na teritoriji APV (2006. godina) Преузми 87kb
Odluka o utvrđivanju predloga mreže prekršajnih sudova na teritoriji APV (2006.godina) Преузми 73kb
Odluka o sastavu Upravnog odbora fonda ("Službeni list APV", broj 6/2005) Преузми 40kb
Informacije
Informacija o pravosudnom ispitu u 2017. godini Преузми 50 kb
Informacija o stručnom ispitu za sekretare ustanova obrazovanja i vaspitanja i ispitu za dozvolu za rad (licencu) nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika u školskoj 2017/2018. godini Преузми 50 kb
Informacija o državnom stručnom ispitu u 2017. godini Преузми 47 KB
Informacija o realizaciji dvojezičke nastave u osnovnim i srednjim školama na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u školskoj 2017/2018. godini Преузми 50 kb
Informacija o upisu učenika u prvi razred osnovne škole u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u školskoj 2017/18. godini Преузми 724 KB
Informacija o osnovnom obrazovanju i vaspitanju učenika, s posebnim osvrtom na obrazovanje na jezicima nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u školskoj 2016/17. godini Преузми 379 KB
Informacija o upisu učenika u prvi razred osnovne škole u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u školskoj 2016/17. godini Преузми 4.131 KB
Informacija o osnovnom obrazovanju i vaspitanju učenika, s posebnim osvrtom na obrazovanje na jezicima nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u školskoj 2015/16. godini Преузми 370 KB
Informacija o upisu učenika u prvi razred osnovne škole u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u školskoj 2015/16. godini Преузми 322 KB
Informacija o realizaciji Projekta „Afirmacija multikulturalizma i tolerancije u Vojvodini” u 2016. godini Преузми 164kb
Informacija o prijemu učenika u domove učenika na teritoriji APV u školskoj 2017/2018. godini Преузми 54 KB
Informacija o obuhvatu dece obaveznim pripremnim predškolskim programom, sa osvrtom na inkluzivno vaspitanje i obrazovanje u predškolskim ustanovama u školskoj 2017/2018. godini u Autonomnoj pokrajini Vojvodini Преузми 103kb
Informacija o nacionalnim savetima nacionalnih manjina u AP Vojvodini u 2015. godini Преузми 3,97kb
Informacija o udžbenicima na jeziku i pismu nacionalne manjine nacionalne zajednice u 2017. godini Преузми 40 KB
Informacija o srednjem obrazovanju i vaspitanju učenika, s posebnim osvrtom na obrazovanje na jezicima nacionalnih manjina − nacionalnih zajednica u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u školskoj 2017/2018. godini Преузми 530 kb
Informacija o upisu učenika u prvi razred srednjih škola na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u školskoj 2017/2018. godini Преузми 397 KB
Informacija o upisu učenika u prvi razred srednjih škola na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u školskoj 2016/2017. godini Преузми 203 KB
Informacija o upisu učenika u prvi razred srednjih škola na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u školskoj 2015/2016. godini Преузми 161 KB
Informacija o stručnom ispitu za sekretare ustanova obrazovanja i vaspitanja i ispitu za dozvolu za rad (licencu) nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika u školskoj 2016/2017. godini Преузми 444 KB
Informacija o pravosudnom ispitu u 2016. godini Преузми 210 KB
Informacija o državnom stručnom ispitu u 2016. godini Преузми 434 KB
Informacija o srednjem obrazovanju u APV u školskoj 2016/17. Преузми 244 KB
Informacija o realizaciji dvojezične nastave u osnovnim i srednjim školama na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u školskoj 2016/2017. godini Преузми 51 KB
Informacija o prijemu učenika u domove učenika na teritoriji APV u školskoj 2016/2017. godini Преузми 72kb
Informacija o obuhvatu dece obaveznim pripremnim predškolskim programom, sa osvrtom na inkluzivno vaspitanje i obrazovanje u predškolskim ustanovama u školskoj 2016/2017. godini u APV Преузми 118kb
Informacija o osnovnom obrazovanju u APV u školskoj 2015/16. Преузми 370kb
Informacija o srednjem obrazovanju u APV u školskoj 2015/16. Преузми 354kb
Informacija o stručnom ispitu za sekretare ustanova obrazovanja i vaspitanja i ispitu za dozvolu za rad (licencu) nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika u školskoj 2015/2016. godini Преузми 447 KB
Informacija o pravosudnom ispitu u 2015. godini Преузми 188 KB
Informacija o državnom stručnom ispitu u 2015. godini Преузми 307 KB
Informacija o školskoj 2014/15. godini u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama na teritoriji APV Преузми 16,60 MB
Informacija o osnovnom obrazovanju i vaspitanju učenika, s posebnim osvrtom na obrazovanje na jezicima nacionalnih manjina - nacionalnih zajednica u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u školskoj 2014/15. godini Преузми 387 KB
Informacija o upisu učenika u prvi razred osnovne škole u AP Vojvodini u školskoj 2014/15. godini Преузми 82 KB
Informacija o srednjem obrazovanju i vaspitanju učenika, s posebnim osvrtom na školovanje na jezicima n.m.− n.z. u APV u školskoj 2014/15. godini Преузми 360kb
Informacija o pravosudnom ispitu, državnom stručnom ispitu i ispitu iz stranog jezika i jezika nacionalnih manjina za rad u organima uprave u 2014. godini Преузми 204kb
Informacije i izveštaji za školsku godinu 2013/2014 Преузми 3,35MB
Informacije i izveštaji za školsku godinu 2012/2013 Преузми 1,94MB
Informacija u vezi sa sprovođenjem projekta „Uvođenje dvojezičke nastave – na srpskom i engleskom jeziku Преузми 88kb
Informacija o obuhvatu dece obaveznim pripremnim predškolskim programom sa osvrtom na inkluzivno vaspitanje i obrazovanje u predškolskim ustanovama u školskoj 2014/2015. godini u APV Преузми 124kb
Informacija o upisu učenika u prvi razred srednje škole za školsku 2014/2015. godinu u APV Преузми 212kb
Informacije i izveštaji - podaci za 2012.godinu Преузми 4,85MB
Informacije i izveštaji - podaci za 2011.godinu Преузми 5,32MB
Informacije i izveštaji - podaci za 2010.godinu Преузми 4,42MB
Informacije i izveštaji - podaci za 2009.godinu Преузми 3,57MB
Informacije i izveštaji - podaci za 2007.godinu Преузми 308kb
Informacije i izveštaji - podaci za 2006. godinu Преузми 268kb
Informacije i izveštaji - podaci za 2005. godinu Преузми 565kb
Informacije i izveštaji - podaci za 2004.godinu Преузми 427kb
Finansijski dokumenti sekretarijata
Obaveštenje obrazovnim isntitucijama o povraćaju neutrošenih sredstava na račun budžeta APV Преузми 181 kb
Finansijski plan Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanјe, propise, upravu i nacionalne manјine-nacionalne zajednice za 2015. godinu – Rebalans – Jul, 2015. godine Преузми 1,205 KB
Finansijski plan Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanјe, propise, upravu i nacionalne manјine-nacionalne zajednice za 2015. godinu – Rebalans – Oktobar, 2015. godine Преузми 1,16 KB
Finansijski plan PS za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice za 2015. godinu Преузми 1,19Mb
Izveštaj o izvršenјu finansijskog plana Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanјe, propise, upravu i nacionalne manјine-nacionalne zajednice za period od 01.01.2014. do 31.12.2014. godine Преузми 1,9 KB
Finansijski plan pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice za 2014. godinu Преузми 1Mb
Izveštaj o izvršenјu finansijskog plana Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanјe, upravu i nacionalne zajednice za period od 01.01.2013. do 31.12.2013. godine Преузми 1,9 KB
Finansijski plan pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice za 2013. godinu Преузми 1,38 MB
Oblast - javne nabavke
Plan javnih nabavki za 2015.godinu Преузми 104 KB
Plan javnih nabavki za 2016. godinu Преузми 460 KB
Izmena plana javnih nabavki - jul 2017 Преузми 617kb
Plan javnih nabavki za 2017. godinu i Rešenje o usvajanju plana javnih nabavki za 2017. godinu Преузми 448 KB
Rešenje o usvajanju plana javnih nabavki za 2018. godinu i Plan javnih nabavki za 2018. godinu. Преузми 627 KB
Rešenje o dopuni Plana javnih nabavki za 2018. godinu Преузми 191kb
Dopuna Plana javnih nabavki za 2018. godinu Преузми 578kb
Izmena plana javnih nabavki za 2015.godinu Преузми 106 KB
Izmena plana javnih nabavki za 2015.godinu Преузми 4 MB
Izmena plana javnih nabavki za 2015.godinu Преузми 114 KB
Izmena Plana javnih nabavki za 2018. godinu Преузми 602 kb
Rešenje o izmenama Plana javnih nabavki za 2017. godinu Преузми 313kb
Rešenje o izmenama Plana javnih nabavki za 2018. godinu Преузми 311 kb
Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke u Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, prоpise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice Преузми 563 KB
Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke u Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, prоpise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice Преузми 454 KB
Informator o radu
Informator o radu PS za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - naciоnalne zajednice za 2020. godinu Преузми 10.9 KB
Informator o radu PS za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - naciоnalne zajednice za 2019. godinu Преузми 10658 kb
Informator o radu PS za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - naciоnalne zajednice za 2018. godinu Преузми 10.508 KB
Informator o radu PS za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice za 2017. godinu Преузми 7.618 KB
Informator o radu PS za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice za 2016. godinu Преузми 2.210 KB
Informator o radu PS za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - naciоnalne zajednice za 2015.godinu Преузми 2.722 KB
Informator o radu PS za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice za 2014. godinu Преузми 1,93Mb
Informator o radu PS za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice za 2012. godinu Преузми 1Mb
Informator o radu septembar 2010. godine Преузми 1,12Mb
Informator o radu za 2009. godinu Преузми 1,12mb
Informator za 2008. godinu Преузми 928kb
Informator za 2006. godinu Преузми 512kb
Informator za 2007. godinu Преузми 532kb
Informator za 2005/2006 godinu Преузми 442kb
Projekat Afirmacija multikulturalizma i tolerancije u Vojvodini
Informacija o realizaciji Projekta „Afirmacija multikulturalizma i tolerancije u Vojvodini” u 2016. godini Преузми 164kb
Koliko se poznajemo Преузми 14820kb
Kviz: Koliko se poznajemo? Muzičke numere Преузми 55,8MB
Kviz: Koliko se poznajemo? Propozicije takmičenja Преузми 1Mb
Kviz: Koliko se poznajemo? Uputstvo za korišćenje kataloga Преузми 24kb
Publikacija „Koliko se poznajemo“ – XI izdanje Преузми 7MB
Propozicije takmičenja Kviz: Koliko se poznajemo? 2011 Преузми 64kb
Informacija o realizaciji pete faze projekta «Afirmacija multikulturalizma i tolerancije u Vojvodini» 2009-2010. god. Преузми
Skripta Kviz: Koliko se poznajemo? 2010 Преузми 2,37MB
Skripta Kviz: Koliko se poznajemo? 2010 dopuna Преузми 584kb
Propozicije takmičenja Kviz "Koliko se poznajemo" IV ciklus Преузми 180kb
Informacija o realizaciji treće faze projekta «Afirmacija multikulturalizma i tolerancije u Vojvodini» Преузми 252kb
Projekat: Аfirmacija multikulturalizma i tolerancije u Vojvodini IV faza 2008-2009 Преузми 420kb
Brošura: Koliko se poznajemo? (na mađarskom jeziku – radna verzija) 2009 Преузми 1,33MB
Brošura: Koliko se poznajemo? (elektronska verzija) 2009 Преузми 15,1MB
Brošura: Koliko se poznajemo? Pitanja 2009 Преузми 288kb
Projekat: Аfirmacija multikulturalizma i tolerancije u Vojvodini treća faza 2007-2008 Преузми 440kb
Ostali dokumenti sekretarijata
Pravilnik o izmenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice (29.06.2022.) Преузми 23 KB
Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice Преузми 111 KB
Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice Преузми 31 KB
Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice Преузми 162 KB
Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice Преузми 1117 kb
Pravilnik o izmenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice Преузми 1687kb
Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice Преузми 146 kb
Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice Преузми 27kb
Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice Преузми 655 KB
Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice - IV izmena Преузми 22 KB
Pravilnik o izmeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice - III izmena Преузми 581kb
Pravilnik o izmeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice - II izmena Преузми 261 KB
Pravilnik o izmeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice - I izmena Преузми 259 KB
Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u PS za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice Преузми 137kb
Pravilnik o izmenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u PS za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice Преузми 18kb
Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u PS za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice Преузми 92 KB
Pravilnik o izmenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice Преузми 26 KB
Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice Преузми 663kb
Plan rada Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice za 2016. godinu Преузми 268kb
Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke u Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice Преузми 513kb
Materijal za pripremu stručnog ispita za licence za nastavnike, vaspitače i str.saradnike na mađarskom jeziku Преузми 599kb
Službena upotreba jezika i pisma na teritoriji AP Vojvodine Преузми 171kb
Seminar- Pravno normiranje u APV (materijali) 2006 Преузми 943kb