media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Службеници на положајуViktor Pal


Виктор Пал, в.д. подсекретара Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Рођен је 1992. године у Новом Саду. Основну школу завршио је у Темерину, а након тога Медицинску школу „7. април” у Новом Саду, на мађарском наставном језику.


Школовање је наставио на Филозофском факултету у Новом Саду – Одсек за историју, на ком је дипломирао 2014. године и стекао звање дипломирани историчар. Од 2016. године води радионицу из историје Мађара у Студентском центру „Европа” у Новом Саду.
Од 2018. године запослен је у Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице. Године 2021. постаје начелник Одељења за остваривање права националних мањина – националних заједница, а упоредо с тим руководи и Одељењем за преводилачке послове. Тренутно похађа мастер студије на Филозофском факултету у Новом Саду – Одсек за историју.
Члан је Савеза војвођанских Мађара.
Поред матерњег – мађарског језика – говори српски и енглески језик.
Ожењен је.

Milica Vučićević


Милица Вучићевић, в.д. помоћника покрајинског секретара за образовање

Милица Вучићевић рођена је 1982. године у Загребу. Основну школу је завршила у Новом Саду, а након тога и Гимназију „Исидора Секулић”.
Школовање је наставила на Учитељском факултету у Београду, на коме је и дипломирала 2006. године и стекла звање професора разредне наставе. Има положен испит ‒ лиценцу за наставника.


Била је учитељица у Основној школи „Људовит Штур” у Кисачу, Основној школи „Лаза Костић” у Ковиљу и у Основној школи „Иво Лола Рибар” у Новом Саду. Од 2018. године је била директор Основне школе „Милош Црњански” у Новом Саду, као и члан Радне подгрупе за праћење ангажовања запослених у установама образовања и васпитања у школској 2021/2022. године на нивоу Школске управе Нови Сад.
Говори енглески језик. Мајка је једног детета.Slađana Jovetić


Слађана Јоветић, в.д. помоћника покрајинског секретара за управу

Рођена је 1968. године у Бачкој Тополи. Дипломирана је правница.
Од 1996. године запослена је у органима управе АП Војводине, на различитим управним пословима.


У периоду од 2001. до 2016. године, обављала је послове секретарке Испитне комисије за полагање државног стручног испита, секретарке Испитног одбора за полагање правосудног испита, као и секретарке Испитне комисије за полагање испита за лиценцу наставника, васпитача и стручних сарадника.


Tijana Pavlov


Тијана Павлов, в.д. помоћника покрајинског секретара за прописе

Рођена је у Новом Саду 1973. године. Завршила је основну школу у Петроварадину, Карловачку гимназију у Сремским Карловцима и дипломирала је 2001. године на Правном факултету у Новом Саду.


Исте године запослила се у Секретаријату за урбанизам, стамбене послове и заштиту животне средине Града Новог Сада, а од јула 2005. године, запослена је у Градској управи за комуналне послове Града Новог Сада, као самостална стручна сарадница на пословима заузећа јавних површина. Годину дана касније, постављена је на место шефице одсека за заузеће јавних површина. Од 2007. године, постављена је за начелницу Градске управе за културу Града Новог Сада. Од 2011. године, постављена је за начелницу Градске управе за урбанизам и стамбене послове Града Новог Сада, а током 2012. године обављала је функцију члана Градског већа Града Новог Сада задуженог за управу и прописе и била је запослена у ЈП „Пословни простор” у Новом Саду. Од 01.12.2012. године обавља функцију помоћнице покрајинског секретара за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице. Удата је и мајка једног детета.


Milinka Hrćan

Милинка Хрћан, в.д. помоћника покрајинског секретара за националне мањине – националне заједнице

Рођена је 1978. године у Новом Саду. Основну школу похађала је на словачком језику у Кисачу, а средњу Техничку школу „Јован Вукановић” у Новом Саду. Дипломирала је на Драмском и луткарском факултету Академије уметности у Братислави 2001 године.

Апсолвирала је курсеве из Основе новинарства за писане медије, ТВ и Радио „Журшкола”, у организацији Националног савета словачке националне мањине, издавачке куће „Хлас ľуду”, и Редакције на словачком језику Радио-телевизије Нови Сад. Волонтирала у Јавном медијском сервису ТВ Војводина, радила је у Радију Кисач, затим у Радиодифузној установи Радија Нови Сад у Словачкој редакцији. Активна је у области позоришног стваралаштва и културних манифестација. Живи у Кисачу. Удата је и мајка је двоје деце.Livia Korponai

Ливиа Корпонаи, в.д. помоћника покрајинског секретара за материјално-финансијске послове

Рођена је 1983. године у Сенти. Економску средњу школу завршила је у Бечеју.
Дипломирала је 2007. године на Економском факултету у Суботици, на смеру Финансије и рачуноводство. Дипломске академске – мастер студије на студијском програму Рачуноводство и ревизија завршила је 2009. године на истом факултету.

По окончању студија, седам година је радила у приватном сектору, на књиговодственим и комерцијалним пословима.
Од 2015. године била је на функцији в.д. помоћника покрајинског секретара за материјално-финансијске послове.
У 2020. години изабрана је за посланицу Скупштине Аутономне покрајине Војводине, где је истовремено била и заменица председника Одбора за административна и мандатна питања.
Крајем 2020. године поново је имeнована на функцију в.д. помоћника покрајинског секретара за материјално-финансијске послове.


24.08.2022