media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Службеници на положајуMackó Zsuzsanna


Mackó Zsuzsanna (Жужана Мацко), подсекретар Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Рођена 1977. године у Бачкој Тополи. Основну школу завршила у Гунарошу, а након тога Средњу пољопривредну школу на мађарском наставном језику у Бачкој Тополи.


Школовање наставља на Филозофском факултету у Новом Саду - Одсек за мађарски језик и књижевности, на ком је дипломирала и стекла звање професор мађарског језика и књижевности. Од 2002. године запослена у Покрајинском секретаријату за образовање, где је радила на питањима која се односе на образовање на језицима националних мањина. 2017. године постаје начелник одељења за остваривање права националних мањина, а упоредо са тим руководи и Одељењем за преводилачке послове.
Тренутно похађа специјалистичке студије на Универзитету „Кароли Гашпар“ у Будимпешти, на програму Мађарски као страни језик.
Од 2002. године члан је Савеза војвођанских Мађара.
Поред мађарског говори српски и енглески.


Biljana Kašerić


Биљана Кашерић, в.д. помоћника покрајинског секретара за образовање

Рођена је 1964. године у Пријепољу, где је у Образовном центру „Бранко Радичевић”, на математичком смеру, стекла звање математичко-технички сарадник.


Дипломирала је на Природно-математичком факултету у Новом Саду, стручни назив – професор физике. Има положен испит ‒ лиценцу за наставника и положен испит за рад у државним органима.
Била је наставница физике у Основној школи „Јован Поповић” у Новом Саду, где је од 2007. до 2010. године била и помоћница директора. Од 2010. године радила је као просветна инспекторка у Градској управи за образовање у Новом Саду. Служи се руским и енглеским језиком. Живи у Новом Саду.


Slađana Jovetić


Слађана Јоветић, в.д. помоћника покрајинског секретара за управу

Рођена је 1968. године у Бачкој Тополи. Дипломирана је правница.
Од 1996. године запослена је у органима управе АП Војводине, на различитим управним пословима.


У периоду од 2001. до 2016. године, обављала је послове секретарке Испитне комисије за полагање државног стручног испита, секретарке Испитног одбора за полагање правосудног испита, као и секретарке Испитне комисије за полагање испита за лиценцу наставника, васпитача и стручних сарадника.


Tijana Pavlov


Тијана Павлов, в.д. помоћника покрајинског секретара за прописе

Рођена је у Новом Саду 1973. године. Завршила је основну школу у Петроварадину, Карловачку гимназију у Сремским Карловцима и дипломирала је 2001. године на Правном факултету у Новом Саду.


Исте године запослила се у Секретаријату за урбанизам, стамбене послове и заштиту животне средине Града Новог Сада, а од јула 2005. године, запослена је у Градској управи за комуналне послове Града Новог Сада, као самостална стручна сарадница на пословима заузећа јавних површина. Годину дана касније, постављена је на место шефице одсека за заузеће јавних површина. Од 2007. године, постављена је за начелницу Градске управе за културу Града Новог Сада. Од 2011. године, постављена је за начелницу Градске управе за урбанизам и стамбене послове Града Новог Сада, а током 2012. године обављала је функцију члана Градског већа Града Новог Сада задуженог за управу и прописе и била је запослена у ЈП „Пословни простор” у Новом Саду. Од 01.12.2012. године обавља функцију помоћнице покрајинског секретара за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице. Удата је и мајка једног детета.


Milinka Hrćan

Милинка Хрћан, в.д. помоћника покрајинског секретара за националне мањине – националне заједнице

Рођена је 1978. године у Новом Саду. Основну школу похађала је на словачком језику у Кисачу, а средњу Техничку школу „Јован Вукановић” у Новом Саду. Дипломирала је на Драмском и луткарском факултету Академије уметности у Братислави 2001 године.

Апсолвирала је курсеве из Основе новинарства за писане медије, ТВ и Радио „Журшкола”, у организацији Националног савета словачке националне мањине, издавачке куће „Хлас ľуду”, и Редакције на словачком језику Радио-телевизије Нови Сад. Волонтирала у Јавном медијском сервису ТВ Војводина, радила је у Радију Кисач, затим у Радиодифузној установи Радија Нови Сад у Словачкој редакцији. Активна је у области позоришног стваралаштва и културних манифестација. Живи у Кисачу. Удата је и мајка је двоје деце.Livia Korponai

Ливиа Корпонаи, в.д. помоћника покрајинског секретара за материјално-финансијске послове

Рођена је 1983. године у Сенти. Економску средњу школу завршила је у Бечеју.
Дипломирала је 2007. године на Економском факултету у Суботици, на смеру Финансије и рачуноводство. Дипломске академске – мастер студије на студијском програму Рачуноводство и ревизија завршила је 2009. године на истом факултету.

По окончању студија, седам година је радила у приватном сектору, на књиговодственим и комерцијалним пословима.
Од 2015. године била је на функцији в.д. помоћника покрајинског секретара за материјално-финансијске послове.
У 2020. години изабрана је за посланицу Скупштине Аутономне покрајине Војводине, где је истовремено била и заменица председника Одбора за административна и мандатна питања.
Крајем 2020. године поново је имeнована на функцију в. д. помоћника покрајинског секретара за материјално-финансијске послове.


01.03.2021