media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Bírósági tolmácsok

Bírósági tolmácsok/fordítók

ÚJVIDÉK, 2020. november 25. ‒ Az állandó bírósági tolmácsokról szóló szabályzattal (Az SZK Hivatalos Közlönye, 35/2010., 80/2016. és 7/2017. szám) összhangban és a Vajdaság Autonóm Tartomány területén működő felső bíróságok megállapított igényei alapján, a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási, Nemzeti Kisebbségi - Nemzeti Közösségi Titkárság hirdetményt tett közzé a Vajdaság Autonóm Tartomány területén működő felső bíróságok számára állandó bírósági fordítók és a vakok, siketek, némák jelnyelvi tolmácsainak kinevezésére (közzétéve Vajdaság AT Hivatalos Lapjának 62/2020. számában és az Alo, Magyar szó, Hrvatska riječ, Ruske slovo, Hlas Ľudu és Libertatea lapokban).
A jelentkezést és a hirdetmény II. pontjában felsorolt feltételek teljesítését bizonyító dokumentumokat, a hirdetmény közzétételétől számított 30 napos határidőn belül, a következő címre kell benyújtani: Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad (Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi - Nemzeti Közösségi Titkárság, Mihajlo Pupin sugárút 16., 21 000 Újvidék), a következő megjelöléssel: „Prijava na oglas za postavljenje stalnih sudskih prevodilaca i stalnih sudskih tumača znakova slepih, gluvih ili nemih lica za područje viših sudova na teritoriji APV“ (Jelentkezés a Vajdaság Autonóm Tartományban működő felső bíróságok területére állandó bírósági fordítók és a vakok, siketek, némák jelnyelvi tolmácsainak kinevezésére közzétett hirdetményre.)
A jelentkezési kérelmeket a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság www.puma.vojvodina.gov.rs honlapján a Titkárság feladatai részben – a Bírósági tolmácsok mezőből letölthető formanyomtatványon kell benyújtani. A jelentkezések benyújtásának határideje a hirdetmény közzétételének napjától számított 30 nap. A késve érkezett, megengedhetetlen, érthetetlen vagy hiányos jelentkezéseket nem vesszük figyelembe.

Hirdetmény a Vajdaság Autonóm Tartomány területén működő felső bíróságok számára állandó bírósági fordítók és a vakok, siketek, némák jelnyelvi tolmácsainak kinevezésére

A Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság hatáskörébe tartozik az állandó bírósági fordítók kinevezésére, felmentésére és a jegyzék vezetésére Vajdaság AT területén lévő felsőbíróságok körzetében.

Az állandó bírósági tolmácsok utáni szükséglet felbecsülése során a Vajdaság Autonóm Tartomány területén levő felsőbíróságok elnökei javaslatot terjesztenek elő az állandó bírósági tolmácsok – állandó bírósági fordítók, valamint a vakok, süketek és némák jelnyelvére állandó bírósági tolmácsok kinevezésére vonatkozó hirdetés kiírására.

Hirdetés kiírására vonatkozó kérelem

A benyújtott kérelmek alapján, legalább egyszer évente (szeptember/december) közzéteszik az állandó bírósági tolmácsok/állandó bírósági fordítók és a vakok, süketek és némák jelnyelvére állandó bírósági tolmácsok kinevezésére vonatkozó hirdetést Vajdaság AT Hivatalos Lapjában, Vajdaság Autonóm Tartományban lévő nyomtatott média egyikében és a jelen honlapon.

A jelölt felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, és eleget tesz az állami hivatalnok foglalkoztatásához szükséges, törvényben megállapított feltételeknek, Vajdaság AT területén lévő lakcímmel, és aki eleget tesz az alábbi feltételeknek:
1) a meghatározott idegen nyelvre vonatkozó megfelelő felsőfokú oktatási képzettséggel rendelkezik, vagy pedig teljes körű nyelvtudással a nyelvre, amelyről, és amelyre szóban vagy írásban fordít
2) a jogi terminológia ismerete azon a nyelven, amelyről, és amelyre fordít
3) legalább öt év tapasztalat a fordításban.

Kérelem állandó bírósági fordítók/ vakok, siketek és némák állandó jelnyelvi bírósági tolmácsainak kinevezésére meghirdetett hirdetményre

A hirdetésre való bejelentkező laphoz a jelölt mellékeli a hirdetés szövegében felsorolt általános és külön feltételek teljesítésére vonatkozó eredeti okmányt vagy hitelesített másolatát.

A jelöltek a bejelentkező lapot posta útján küldhetik, vagy átadhatják közvetlenül az irattár befogadó irodájában. A hirdetésre való bejelentkező lap benyújtására valamennyi jelölt köztársasági adminisztratív illetéket köteles fizetni 840,00 dinár összegben.

A köztársasági adminisztratív illeték befizetésére vonatkozó utalvány

A Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság megszervezi azon jelöltek számára a tudáspróbát, akik Vajdaság AT területén laknak, s ennek értelmében a tartományi titkár bizottságokat alakít az alábbiak ellenőrzésére:

1) a jelölt, akinek nincs meg a meghatározott nyelvre vonatkozó megfelelő felsőfokú iskolai végzettsége rendelkezik-e teljes körű nyelvtudással a nyelvre, amelyről, és amelyre szóban vagy írásban fordít
2) ismeri-e a jelölt a jogi terminológiát a nyelven, amelyről, és amelyre fordít.

A vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. A jelölteket, akik nyelvtudás próbán vesznek részt, értesíteni kell a vizsga időpontjáról, valamint a vizsgázás utáni térítésről.

A nyelvtudás próba költségeinek megtérítésére vonatkozó utalvány

A hirdetés szerinti eljárás lebonyolítását követően, a tartományi titkár végzéssel nevezi ki az állandó bírósági fordítókat és bírósági tolmácsokat a vakok, süketek és némák jelnyelvén.

Vajdaság AT területén a felsőbíróságokra kinevezett bírósági fordítók névjegyzéke tartalmazza az adatokat (a fordító családi nevét, egyik szülője nevét, utónevét; foglalkozását, címét és telefonszámát, a kinevezéséről szóló végzés számát és keltezését, a nyelvet, amelyre kinevezése szól, az eskütétel időpontját és helyét, a fordító felmentéséről szóló végzés számát és keltezését), melyek változásáról a kinevezett bírósági fordító/tolmács köteles tájékoztatni a jelen tartományi titkárságot, a változás bekövetkezésétől számított nyolc napon belül.

Kérelem az adatok beírására/módosítására

A bírósági fordítók névjegyzékébe való bejegyzésre és módosítására köztársasági adminisztratív illetéket kell fizetni 840,00 dinár összegben.

A névjegyzékbe való adatok bejegyzése/módosítása költségeinek befizetésére vonatkozó utalvány

A fordító munkáját azon felsőbíróság elnöke ellenőrzi, amelyre a fordító-tolmács ki van nevezve.

A fordítót az alábbi esetekben mentik fel: ha azt maga kéri, ha megállapítás nyer, hogy a kinevezésre vonatkozó feltételek megszűntek, ha olyan bűncselekményért ítélték el, amely a fordítói teendők ellátására méltatlanná vagy alkalmatlanná teszi, ha a bírósági határozat alapján cselekvőképtelenné nyilvánították, és ha rendetlenül vagy szakszerűtlenül látja el fordítói teendőit.

További információk kaphatók:
Jukić-Mandić Ankicánál - Az Állandó Bírósági Fordítók Tudását Leellenőrző Bizottság helyettes titkáránál
I/68. számú iroda, telefonszám: 021/487-4213
E-mail: ankica.jukic@vojvodina.gov.rs

Svitlica Cetinkánál
I/58a. Számú iroda, telefonszám: 021/487-4420
E-mail: cetinka.svitlica@vojvodina.gov.rs

Szabályzat az állandó bírósági tolmácsokról (Az SZK Hivatalos Közlönye, 35/2010., 80/2016. és 7/2017. szám)

Hivatalos nyilvántartások

25.11.2020