media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Bírósági tolmácsok

A Tartományi Titkárság Az állandó bírósági tolmácsokról szóló szabályzat (Az SZK Hivatalos Közlönye, 35/2010., 80/2016. és 7/2017. szám) 9. szakasza alapján, figyelemmel a Vajdaság Autonóm Tartomány hatásköreinek megállapításáról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 99/2009., 67/2012. szám – az SZK AB határozata IUz – 353/2009. szám) 79. szakaszára az állandó bírósági fordítókról és tolmácsokról nyilvántartást vezet.

A nyilvántartás tartalmazza a Vajdaság AT területén kinevezett bírósági fordítók és tolmácsok sorszámát, családi és utónevét, egyik szülőjük utónevét, valamint foglalkozását, lakcímét és telefonszámát, a kinevezéséről szóló határozat számát és időpontját, kinevezésének nyelvét, eskütételének időpontját és helyét, a fordító felmentéséről szóló határozat számát és időpontját.

Az állandó bírósági fordítók és tolmácsok névjegyzéke a Tartományi Titkárság internetes oldalán közzétételre került és itt megtekinthető.

A Titkárság a hivatalos nyilvántartás alapján bizonylatokat ad ki az adatokról. Adatokat kérelem alapján adnak ki, melynek tartalmaznia kell:
- utó-és családnevet
- lakcímet
- telefonszámot
- a bírósági fordító/tolmács kinevezéséről szóló határozat számát és időpontját
A kérvényhez mellékelni kell a Szerb Köztársaság Költségvetése 840-742221843-57 számú számlájára a 97 modell 11-223 hivatkozási számon (na račun Budžeta Republike Srbije, br. 840-742221843-57, model 97, poziv na broj 11-223) befizetett 660,00 dinár értékű köztársasági közigazgatási illetékről szóló bizonylatot (a köztársasági közigazgatási illetékek díjszabása 1. és 11. számú díjtételszáma szerint).

A nyilvántartás vezetéséért felelős kapcsolattartó személyek:
Jovana Mitrović
tel.: 021/487-45-52
e-mail: jovana.mitrovic@vojvodina.gov.rs

Ankica Jukić Mandić
tel.: 021/487-42-13
e-mail: ankica.jukic@vojvodina.gov.rs

21.07.2021