media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Srednje škole u AP Vojvodini


Nakon osnovnog obrazovanja, mladima u AP Vojvodini su na raspolaganju gimnazije, stručne škole, mješovite škole, srednje umjetničke škole i srednje škole za obrazovanje učenika s poteškoćama u razvoju i invaliditetom. Postoji ukupno 119 redovitih javnih srednjih škola i 10 srednjih škola za učenike s poteškoćama u razvoju i invaliditetom, u 40 lokalnih samouprava.
U okviru redovitog srednjeg obrazovanja, nastava se održava na srpskom, mađarskom, slovačkom, rumunjskom, rusinskom i hrvatskom jeziku. Zakonom o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina, status nacionalne manjine ostvaruju i pripadnici romske nacionalne manjine, ali nastava na ovom jeziku nije organizirana u srednjim školama na teritoriju AP Vojvodine. Nastava na jezicima nacionalnih manjina je organizirana u 17 lokalnih samouprava, odnosno 41 srednjoj školi: u 8 gimnazija, 24 stručnih škola, 7 mješovitih škola i u 2 umjetničke škole.
U gimnaziji, koja može biti opća i specijalizirana, stječe se obrazovanje za daljnje školovanje u visokoškolskim ustanovama u trajanju od četiri godine.
U stručnoj školi se stječe srednje obrazovanje za rad i daljnje školovanje u trajanju od tri, odnosno četiri godine, a također se može stjecati i specijalističko i majstorsko obrazovanje u trajanju od godinu dana do dvije godine i drugi oblici stručnog obrazovanja: obrazovanje za rad u trajanju od dvije godine, stručno osposobljavanje i obuka do godinu dana. Nastava u ovim školama obuhvaća i praktičan rad.
U srednjoj umjetničkoj školi se stječe srednje obrazovanje za rad i za daljnje školovanje u trajanju od četiri godine, koju pohađaju učenici s posebnim sklonostima za glazbu, balet ili likovno područje.
U mješovitoj školi je pored gimnazijskog obrazovanja organizirano i stručno ili umjetničko obrazovanje. Na ovaj način je smanjena potreba za formiranjem izdvojenih razrednih odjela izvan matičnih stručnih škola, odnosno gimnazija.
Srednje škole za obrazovanje učenika s poteškoćama u razvoju i invaliditetom obavljaju djelatnost srednjeg obrazovanja u trajanju od dvije, tri ili četiri godine u okviru više područja rada i prvenstveno podrazumijevaju obučavanje za posebne obrte.
Na teritoriju AP Vojvodine postoji i 26 privatnih srednjih škola za koje je Pokrajinsko tajništvo za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice utvrdilo da ispunjavaju uvjete u pogledu prostora, opreme, nastavnih sredstava i potrebnog broja nastavnika, kao i stručnih suradnika za početak rada i obavljanje djelatnosti srednjeg obrazovanja i odgoja.

Adresar javnih i privatnih srednjih škola u AP Vojvodini Preuzmi (Dokument je trenutačno dostupan samo na srpskom jeziku)

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o školskom kalendaru za srednje škole sa sjedištem na teritoriju AP Vojvodine za školsku 2023./2024. godinu
Pravilnik o školskom kalendaru za srednje škole sa sjedištem na teritoriju autonomne pokrajine vojvodine za školsku 2023./2024. godinu
Školski kalendar za srednje škole za školsku 2023./24. godinu
Pravilnik o školskom kalendaru za srednje škole u APV za 2022/2023
Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o školskom kalendaru za srednje škole sa sjedištem na teritoriju AP Vojvodine za školsku 2021/2022. godinu (23.03.2022.)
Pravilnik o školskom kalendaru i školski kalendar za srednje škole sa sjedištem na teritoriju APV za školsku 2021./2022. godinu
Pravilnik o školskom kalendaru za srednje škole u APV za 2020/2021
Izmjene Pravilnika o školskom kalendaru za srednje škole u APV za 2020/2021
Školski kalendar za srednje škole u APV za 2020/2021
Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o školskom kalendaru za srednje škole sa sjedištem na teritoriju AP Vojvodine za školsku 2021/2022. godinu (5. 11. 2021.)

13.06.2023