media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi és Fordítói Főosztály

A Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi és Fordítói Főosztály munkakörébe a Vajdaság Autonóm Tartomány nemzeti kisebbségei – nemzeti közösségei jogérvényesítésének kérdései és az írásbeli és szóbeli fordítói teendőknek a tartományi szervek részére való ellátása tartozik.
Jelen Főosztály ellátja a Vajdaság AT-ban az emberi és kisebbségi jogok érvényesítésének, védelmének és előmozdításának területébe tartozó teendőket; projektek előkészítését és végrehajtását a kultúra, az oktatás, a tájékoztatás, a hivatalos nyelv- és íráshasználat területén, a régióközi kapcsolatok fenntartását, a nemzetek közötti tolerancia fenntartását és gondozását, valamint a nemzeti kisebbségek – nemzeti közösségek jogai érvényesítésének tekintetében fontos egyéb teendőket. Együttműködést valósít meg az egyesületekkel és támogatás nyújt a nemzeti kisebbségi közösségek polgári egyesületeinek és egyéb polgári egyesületeknek, amelyek projektjei az emberi jogok és kisebbségi jogok érvényesítését, valamint a nemzetek közötti tolerancia fenntartását és gondozását célozzák. Figyelemmel kíséri a nemzeti kisebbségek namzeti tanácsainak munkáját és együttműködik azokkal, együttműködik az emberi jogok és a kisebbségi jogok tanulmányozásával foglalkozó és azok érvényesítését figyelemmel kísérő tudományos és egyéb intézményekkel, valamint együttműködik az emberi és kisebbségi jogokban illetékes szervekkel, a tartományi közigazgatási szervekkel és a helyi önkormányzatok szerveivel a Főosztály feladatköréhez tartozó teendők ellátása során.
A Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi és Fordítói Főosztály szűkebb belső egységei két osztály képezi, éspedig a Nemzeti kisebbségek – nemzeti közösségek jogérvényesítési osztálya és a Fordítói teendők Osztálya.

A teendőkről részletesebben:
Az etnikai közösségek társfinanszírozása
A nemzeti tanácsoknak nyújtott anyagi támogatás
A Vajdaság autonóm tartományi székhelyű nemzeti kisebbségi nemzeti tanácsok címtára

A nemzeti kisebbségi közösségek hivatalos nyelv- és íráshasználatát szabályozó törvények és egyéb jogszabályok feletti feügyeletre vonatkozó valamennyi információ Adrian Borka a hivatalos nyelv- és íráshasználat feletti felügyelőségi felügyelettel megbízott önálló szakmunkatársnál (az 65/I.-es irodában és a 021/487-4608-as telefonszámon) kapható.

A Fordítói Osztály

A Fordítói Osztály fordítói a tartományi szervek részére ellátják az írásbeli és szóbeli fordítói teendőket szerb nyelvről a a Vajdaság AT szerveiben hivatalos használatban levő nemzeti kisebbségi-nemzeti közösségi nyelvekre, éspedig magyarra, szlovákra, románra, ruszinra és horvátra, valamint az említett nyelvekről a szerbre való fordítást. Emellett ellátják a szerb nyelvű szövegek angolra, illetve angolról szerbre való fordítását. Elvégíik a szerb nyelvű szövegek lektorálását.

Ellátják a jogszabályok és egyéb dokumentumok és olyan aktusok fordítását, amelyeket Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában kell közzétenni, a Tartományi Kormány és Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza valamint a többi tarományi szerv szükségleteire való kiadványok és egyéb anyagok fordítását.

Biztosítják a Vajdaság AT Képviselőháza üléseinek, külföldiek részvételével tartott konferenciáknak és összejöveteleknek szinkron fordítását és konszekutív tolmácsolást a régióközi találkozók során.

A Fordítói Osztály szűkebb belső egységei az idegen nyelvek részlege, a magyar nyelvi csoport, a ruszin nyelvi csoport, a szlovák nyelvi csoport, a román nyelvi csoport és a horvát nyelvi és lektori csoport.

A fordításra és lektorálásra vonatkozó információkért Zubac Miloš osztályvezetőhöz lehet fordulni (26/II. Sz. Iroda, telefon: 487 47 46)

A Fordítói Osztály munkamódszeréről szóló útmutató

15.01.2020