media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Tisztségviselők

A tartományi titkár a tartományi titkárság vezetésével megbízott tartományi kormány tagja. A tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi – nemzeti közösségi titkárnak helyettese, altitkára és öt segédtitkára van.

Zolt Sakalas
Szakállas Zsolt, a Tartományi Kormány alelnöke, tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi-nemzeti közösségi titkár


1984-ben született Újvidéken. Szülővárosában magyar nyelven fejezte be a Svetozar Marković Gimnáziumot, majd az érettségi után, ugyancsak szülővárosában, az Újvidéki Egyetem Jogi Karán szerzett oklevelet.

Egyetemi tanulmányai alatt és annak befejezése után is Németországban (Campus Europae) és Magyarországon képezte tovább magát különböző egyetemeken. 2008-ban okleveles jogász szakképesítést szerzett, majd 2010-ben befejezte a mesterképzést, és az Újvidéki Egyetem Kiemelt díjban részesítette az egyetemi tanulmányai alatt elért kiváló eredményeiért.
2011-ben a Bundestag (IPS) ösztöndíjasává választották.

Volontőr-bírósági gyakornokként az újvidéki Községi Bíróságon szerzett munkatapasztalatot, majd 2009-től kezdve, kisebb szünetekkel, a tartományi közigazgatási adminisztrációban dolgozott.
2016-tól a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi-Nemzeti Közösségi Titkárság altitkára volt. Befejezte a Szerb Köztársaság Külügyminisztériuma által működtetett Diplomáciai Akadémiát, és letette az igazságügyi szakvizsgát.

A Vajdasági Magyar Szövetség tagja.

Anyanyelve magyar. A magyar és szerb nyelv mellett folyékonyan beszél angolul és németül, ezenkívül a francia nyelvet is használja.

Nős.
Milan Kovačević


Kovačević Milan, a tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi – nemzeti közösségi titkár helyettese

1962-ben született Rumán. Felsőfokú végzettséget a zombori Tanítóképző Karon szerzett.


1985-ig a November 11. Általános Iskolában dolgozott Zentán, majd a B. P. Pinki Általános Iskolában Mitrovicán, ahol az iskolaigazgatói posztot is betöltötte. Megbízatási idejének lejárta után az Oktatási Minisztériumba került, ahol tanfelügyelői teendőket látott el. Ezt követően Mitrovica Községi Képviselő-testületének elnöke és két mandátumban a Szerb Köztársaság Nemzetgyűlésének népképviselője.
Munkahelyi biztonsági, védelmi és egészségvédelmi licenccel rendelkezik.
Ért oroszul. Két gyermek apja.


02.11.2020