media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Az oktatási és nevelési intézmények titkárainak vizsgája

A Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság megszervezi a Vajdaság autonóm tartományi székhelyű oktatási és nevelési intézmények titkárainak szakvizsgáját.
A szakvizsgát Az oktatási és nevelési intézmények titkárainak szakvizsgájáról szóló szabályzattal (Az SZK Hivatalos Közlönye, 8/11. szám) összhangban kell letenni.
A titkár – gyakornok, aki mentorának jelentése alapján elsajátította a titkári teendőkbe való bevezető programot, jogot szerez a szakvizsga letételére.
A titkár – gyakornok a szakvizsga iránti kérelmet az intézményhez a gyakornoki idő letelte és a titkári teendőkbe való bevezető program elsajátítása után nyújtja be.

Az intézmény a kérelmet a benyújtásától számított 15 napon belül továbbítja a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkársághoz, amelyhez mellékelni kell a jelölt:
1. oklevelének hitelesített másolatát,
2. az igazgató bizonylatát arról, hogy a jelölt elsajátította a titkári teendőkbe való bevezető programot,
3. a munkajogi státusára vonatkozó bizonylatot,
4. a személyi igazolványának fénymásolatát,
5. a munkakönyvének fénymásolatát,
6. a vizsgaköltségek befizetésére vonatkozó bizonyítékot.

A titkári szakvizsga költségeit első alkalommal és a javítóvizsga költségeit az az intézmény viseli, amelyben a titkár munkaviszonyban van, míg a megismételt szakvizsga költségeit a jelölt viseli.
A 10 000,00 dinár összeget az alábbi számlaszámra kell befizetni:
• Zsírószámla: 840-742331843-51
• Modell és hivatkozási szám: 97 962238025161
• Címzett: Budžet AP Vojvodine, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice)
• A befizetés rendeltetése: a titkári szakvizsga utáni térítés

A titkári szakvizsgát egész évben megszervezik, mégpedig a tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi – nemzeti közösségi titkár által alakított bizottság előtt.
A szakvizsga szóbeli és írásbeli részből áll.
A vizsga írásbeli része az intézményi titkár feladatkörében ellátott teendők témakörét öleli fel. Az írásbeli megírására a jelölteknek két óra áll a rendelkezésükre, és kidolgozásához használhatják a jogszabályokat.
A szóbeli vizsga hat területet ölel fel: alkotmányos berendezés, államigazgatási rendszer; közigazgatási eljárás és közigazgatási per; oktatási és nevelési jogszabályok; munkajogi törvényalkotás és irodai ügykezelés.
A bejelentett szakvizsga időpontjáról a jelöltnek a bejelentő intézmény révén a vizsgát megelőző legalább 30 nappal küldenek értesítést.
A jelölt számára bizonylatot adnak ki a letett szakvizsgáról.

Az oktatási és nevelési intézmények titkárainak szakvizsgájáról szóló szabályzat (Az SZK Hivatalos Közlönye, 8/11. szám) (A dokumentum jelenleg szerb nyelven érhető el)

Hivatalos nyilvántartások

Bővebb tájékoztatásért forduljon:
Marija Surdućanhoz, a bizottság titkárához
(III. Emelet, 19-es számú iroda, telefonszám: 021/487-45-66)

11.04.2017